University of Oulu

Huoltajien ja varhaiskasvatuksen henkilöstön vuorovaikutuksen monet muodot varhaiskasvatuksessa

Saved in:
Author: Mäki-Pollari, Reeta1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.4 MB)
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201804281563
Language: Finnish
Published: Oulu : R. Mäki-Pollari, 2018
Publish Date: 2018-05-02
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:
Kandidaatin tutkielmassani teen kuvailevan kirjallisuuskatsauksen ja tarkastelen vuorovaikutusta varhaiskasvatuksessa varhaiskasvatuksen henkilöstön ja huoltajien yhteistyön näkökulmasta. Uudistuneeseen Varhaiskasvatussuunnitelman perusteisiin tuli muutos kasvatuskumppanuudesta kasvatusyhteistyöhön. Tarkastelen näiden kahden asiakirjan yhtäläisyyksiä ja eroavaisuuksia ja sitä, kuinka yhteistyö huoltajien ja varhaiskasvatuksen henkilöstön välillä vaikuttaa koko varhaiskasvatuksen kontekstiin, etenkin lapsiin. Tutkielmassani vaikuttavana taustateoriana on Bronfenbrennerin ekologinen teoria. Tutkimukseni näkökulmina on tarkastella lasten etua huoltajien ja varhaiskasvatuksen henkilöstön vuorovaikutuksessa sekä positiivista vuorovaikutusta ja konfliktitilanteita. Luottamus on kaiken vuorovaikutuksen ja yhteistyön ytimessä, joten edellä mainittujen näkökulmien kautta avartuu, miten se vaikuttaa yhteistyön laatuun. Vuorovaikutuksen kontekstiin kuuluu olennaisesti dialogisuus. Vaikka se saattaa olla hieman haastavaa, on tärkeää oppia tunnistamaan omat vuorovaikutustavat ja se, miten antaa tilaa jokaiselle asianomaiselle. Tutkimuskysymykseni on, millaisia muotoja vuorovaikutus saa varhaiskasvatuksen henkilöstön ja huoltajien välillä varhaiskasvatuksessa?
see all

Subjects:
Copyright information: © Reeta Mäki-Pollari, 2018. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.