University of Oulu

Y-sukupolvi työelämässä

Saved in:
Author: Savenius, Emilia1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.5 MB)
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201804281564
Language: Finnish
Published: Oulu : E. Savenius, 2018
Publish Date: 2018-05-02
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:
Tämän kandidaatintyön tarkoituksena on tuottaa laaja katsaus y-sukupolvesta työelämässä. Tutkielma on toteutettu integroivana/systemaattisena kirjallisuuskatsauksena. Laajan lähdekirjallisuuden avulla on pyritty selvittämään y-sukupolven ominaispiirteitä ja kertomaan sen odotuksista ja mukana tuomistaan haasteista työelämässä. Useista näkökulmista huolimatta on pyritty löytämään yhteyksiä eri lähteiden esittämien tietojen välillä. Ensimmäiseksi esitellään kandidaatintutkielman keskeinen käsite, y-sukupolvi. Y-sukupolvea tarkastellaan ensin pelkästään sukupolven käsitteen avulla, jonka jälkeen esitellään y-sukupolvi itsessään. Kandidaatintutkielmassa tuodaan esiin y-sukupolven määrittelemisen haastavuus sen useista sekä toisistaan paljon poikkeavista nimeämis- ja aikakauden määrittelemistavoista johtuen. Tarkastelussa on y-sukupolven työelämässä toimiminen. Ensin kerrotaan y-sukupolven odotukset työelämältä. Niitä on paljon ja ne poikkeavat hyvin paljon aikaisempien sukupolvien vastaavista. Odotuksia tarkastellaan sekä y-sukupolven omasta että työnantajien näkökulmasta. Toiseksi esitellään y-sukupolven tuomat haasteet ratkaisuehdotuksineen. Keinoja haasteiden voittamiseen löydetään erilaisista johtamistyyleistä. Käsitteenmäärittelyn ja y-sukupolven työelämäkäyttäytymisen myötä voidaan tehdä kokoava katsaus eri sukupolvien väliseen yhteistyöhön työelämässä. Eri sukupolvien tyypillisten ominaisuuksien tiedostaminen johtajien ja työntekijöiden joukossa on tärkeää. Tämän avulla saadaan aikaan kaikkia palveleva johtamistyyli ja organisaatio toimii paremmin. Tämä ilmiö tarjoaa lähtökohdat organisaation menestymiselle.
see all

Subjects:
Copyright information: © Emilia Savenius, 2018. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.