University of Oulu

Siirtokarjalaisuus : identiteetti, materiaalinen kulttuuri ja muistamisen muodot

Saved in:
Author: Rantala, Iida1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Humanities, Archaeology
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.6 MB)
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201805031573
Language: Finnish
Published: Oulu : I. Rantala, 2018
Publish Date: 2018-05-04
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Ylimaunu, Timo
Reviewer: Kuorilehto, Markku
Herva, Vesa-Pekka
Description:
Tämän pro gradu -tutkielman aihe on siirtokarjalaisuus, karjalainen identiteetti ja materiaalinen kulttuuri, sekä karjalaisuuden ja Karjalan muistamisen muodot. Tutkielman tavoitteena on vastata kysymyksiin: Miten karjalaisuus näkyy siirtokarjalaisten elämässä ja materiaalisessa kulttuurissa heidän kotonaan? Mikä on karjalaisuuteen liitettyjen esineiden merkitys? Miten Karjalaa muistetaan ja mikä on Karjalan merkitys vastaajille? Siirtokarjalaisilla on tässä tutkielmassa tarkoitettu talvi- ja jatkosodan seurauksena luovutetusta Karjalasta siirtynyttä väestöä ja heidän jälkeläisiään. Aineisto hankittiin kyselyllä, joka ilmestyi Karjalan Liiton Karjalan Kunnaat -jäsenlehdessä helmikuussa 2017. Kyselyssä esitettiin kysymyksiä liittyen vastaajien taustaan ja karjalaisiin juuriin, sekä heidän karjalaisin harrastuksiinsa. Lisäksi kysyttiin esineistä, jotka vastaajat liittävät karjalaisuuteen. Vastaajia oli 81. Vastaajat kuvailivat karjalaisuuden itselleen tärkeäksi, ja se ilmenee elämässä sekä luonteenpiirteiden että karjalaisten harrastusten kautta. Eniten nousivat esiin kotiseutumatkat, ruokakulttuuri ja yhdistystoiminta. Vastaajien kotona karjalaisuus näkyy materiaalisessa kulttuurissa ja kodin sisustuksessa. Vastaajien mainitsemat esineet jaettiin kategorioihin, joista suurimmat ovat kirjallisuus ja lehdet, käsityöt ja tekstiilit, sekä taulut. Ennen sotaa, sodan aikana ja sodan jälkeen syntyneiden henkilöiden omistamien esineryhmien vertailussa ei huomattu juurikaan eroja. Suurin osa esineistä on perittyjä. Pienempi osa esineistä on itse hankittuja, Karjalasta peräisin olevia, tai yhä käytössä. Karjalaisuuteen liitettäviä esineitä säilytetään pääosin esillä kotona. Se viittaa haluun tuoda esiin omaa karjalaista identiteettiä. Karjalaisuuteen liitetyt esineet muistuttavat omistajiaan paikasta, toisesta ajasta, sekä erilaisista arvoista. Osa kyselyssä mainituissa esineistä on yhä käytössä. Esineet toimivat muistin apuvälineinä, ja niihin liitetään erilaisia muistoja ja arvoja. Karjalaisuus koetaan vastaajien keskuudessa merkittäväksi, ja sitä halutaan välittää eteenpäin myös tuleville sukupolville. Tämä tapahtuu kotiseutumatkojen, ruokakulttuurin ja esineiden kautta. Oleellista ovat kertomukset ja yhteinen muisteleminen ja tiedon välittäminen, mikä edistää myös karjalaisen identiteetin siirtymistä eteenpäin. Karjalalla ja karjalaisuudella on vastaajille suuri merkitys. Identiteetti muokkautuu ihmisen elämän aikana, ja karjalaisuuteen on mahdollista identifioitua vasta vanhemmalla iällä. Karjalaisuuden merkitys tulee muuttumaan seuraavissa sukupolvissa ja Karjalan merkitys paikkana mahdollisesti epämääräistymään. Karjalaiset ovat sodan jälkeen muodostaneet kuvitellun yhteisön, joka yhdistää ihmisiä kaikista Karjalan osista.
see all

Subjects:
Copyright information: © Iida Rantala, 2018. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.