University of Oulu

Käytettävyyden arvioinnin menetelmät pelikehityksessä

Saved in:
Author: Martimo, Kimmo1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Information Technology and Electrical Engineering, Information Processing Science
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.4 MB)
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201805031580
Language: Finnish
Published: Oulu : K. Martimo, 2018
Publish Date: 2018-05-04
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:
Videopeliteollisuus on kasvanut nopeasti maailman suurimpien viihdealojen joukkoon. Pelien käytettävyys on pelaajien mielestä yksi tärkeimmistä pelin valintaan vaikuttavista tekijöistä, mutta tästä huolimatta pelien käytettävyystutkimus on lähtenyt kunnolla käyntiin vasta 2000-luvun puolella. Tutkimusala on niin nuori, ettei käsitteistäkään olla vielä päästy yhteisymmärrykseen. Tutkimusta tarvitaan, sillä pelialan sisällä kehitetty ja laajasti käytetty menetelmä, pelitestaus, on kallis ja sitä voi suorittaa vasta myöhäisessä vaiheessa pelinkehitystä. Tässä tutkielmassa selvitettiin kirjallisuuskatsauksen avulla millaisia menetelmiä on kehitetty viihteellisten pelien käytettävyyden arviointiin sekä millaisia tuloksia niitä soveltamalla on saatu. Löydettiin, että pelikäytettävyyden tutkimus on keskittynyt hyötyohjelmien käytettävyydessä paljon käytetyn heuristisen arvioinnin muokkaamiseen peleihin soveltuvaksi. Heuristinen arviointi sopii näennäisesti hyvin peleihin, sillä se on halpa menetelmä ja sitä voi suorittaa aikaisessa vaiheessa pelinkehitystä. Kuitenkin kaikki kirjallisuuskatsauksella löydetyt menetelmät olivat kehitetty epäilyttävällä tavalla ja testattu puutteellisesti. Tutkitut menetelmät eivät ole siirtyneet käyttöön pelialalla ja selvästi tarvitaan lisätutkimusta, jotta voitaisiin kehittää parempia menetelmiä.
see all

Subjects:
Copyright information: © Kimmo Martimo, 2018. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.