University of Oulu

Raskaudenaikainen alkoholialtistus ja jälkeläisen myöhempi alkoholin käyttö : systemaattinen kirjallisuuskatsaus

Saved in:
Author: Mäkelä, Maija1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Medicine, Medicine
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.4 MB)
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201805041582
Language: Finnish
Published: Oulu : M. Mäkelä, 2018
Publish Date: 2018-05-04
Thesis type: Other thesis
Tutor: Niemelä, Solja
Reviewer: Riipinen, Pirkko
Niemelä, Solja
Description:

Tiivistelmä

Raskaudenaikaisen alkoholialtistuksen haitallisesta vaikutuksesta sikiöön on tutkittu eniten sikiön alkoholioireyhtymää (fetal alcohol syndrome, FAS) ja sen vaikutusta lapsen kasvuun ja kehitykseen. Myös vaikutusta jälkeläisen käytöshäiriöihin ja psykiatrisiin sairauksiin on tutkittu, mutta tutkimuksia jälkeläisen alkoholin käytöstä on vain vähän. Tähän kirjallisuuskatsaukseen valittiin neljä tutkimusta, joissa oli tutkittu raskaudenaikaisen alkoholialtistuksen vaikutusta jälkeläisen myöhempään alkoholin käyttöön sekä alkoholin aiheuttamiin ongelmiin.

Artikkelihaun kriteereiksi otettiin tutkimusten pitkittäisyys tai syntymäkohorttiaineisto, raskaudenaikainen alkoholialtistus sekä jälkeläisen alkoholin käyttö. Hakulausekkeena käytettiin seuraavaa: (”Longitudinal Studies”[Mesh] OR ”birth cohort”[All Fields]) AND (“Pregnancy”[Mesh] OR “prenatal”[All Fields]) AND (”Ethanol”[Mesh] OR ”Alcohol Drinking”[Mesh]). Haut suoritettiin PubMed-tietokannasta, joista viimeisin tehtiin 21.10.2016.

Tähän kirjallisuuskatsaukseen sopivia tutkimuksia löytyi neljä. Kaikissa neljässä tutkimuksessa raskaudenaikaisella alkoholialtistuksella todettiin olevan yhteys jälkeläisen myöhemmän alkoholin käytön määrään; etenkin raskauden ensimmäisen kolmanneksen todettiin olevan sikiövaikutusten kannalta herkkää aikaa. Humalahakuinen juominen ensimmäisen kolmanneksen aikana lisäsi jälkeläisen riskiä alkoholiriippuvuuteen. Humalahakuisen juomisen raskausaikana todettiin lisäävän jälkeläisen alkoholin käyttöä enemmän kuin pienempien alkoholiannosten nauttimisen.

Raskaudenaikaisen alkoholialtistuksen yhteyttä jälkeläisen alkoholin käytön todentamiseksi tekee haastavaksi sekoittavien tekijöiden moninaisuus ja todennäköinen alkoholialtistus myös lapsuusaikana, jolloin vaikutuksen rajaaminen pelkästään raskausaikaan on vaikeaa. On tärkeää huomata, että sikiöaikana tapahtunut altistuminen alkoholille vaikutti jälkeläisten elämään, vaikka FAS-kriteeristön oirekuva ei olisikaan täyttynyt. Tärkeää olisikin tunnistaa myös ne lapset, jotka ovat sikiöaikana altistuneet alkoholille vähäisemmissä määrin, jotta tukitoimet voidaan kohdistaa jo varhain oikeisiin henkilöihin.

see all

Subjects:
Copyright information: © Maija Mäkelä, 2018. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.