University of Oulu

Miten tunnetaidot näkyvät opettajan ja oppilaan välisessä vuorovaikutuksessa?

Saved in:
Author: Karstila, Saara1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.3 MB)
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201805051596
Language: Finnish
Published: Oulu : S. Karstila, 2018
Publish Date: 2018-05-15
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:
Tutkimukseni tavoitteena on selvittää, mitä tunnetaidot ovat ja miten ne näkyvät opettajan ja oppilaan välisessä vuorovaikutuksessa. Aihe on nyt pinnalla, eikä aikaisempaa kandidaatintutkielmaa ole tehty tästä valitsemastani näkökulmasta, joten päätin tarttua siihen. Halusin selvittää itselleni tunnetaitojen merkityksen ja sitä kautta tuoda tietoa myös muille aiheesta kiinnostuneille. Lähdin tutkimuksessani liikkeelle keskeisten käsitteiden määrittelyllä. Tässä tapauksessa ne olivat tunne, vuorovaikutus ja tunnetaidot. Halusin myös selvittää miten nämä kaikki käsitteet näkyvät opettajan ja oppilaan välisessä vuorovaikutuksessa sekä itse opettajan työssä. Käytin tutkimuksessani paljon kansainvälisiä lähteitä, jotta tutkimukseni ei olisi liian kapeakatseinen ja kansainvälisistä lähteistä löytyi paljon tietoa ja teorioita, mitä suomalaisista lähteistä ei löytynyt. Toteutin tutkimukseni kirjallisuuskatsauksena ja käytin käsitteiden määrittelyssä psykologista lähestymistapaa. Etsin tietoa laajasti Oulun yliopiston eri hakukoneista ja en keskittynyt pelkästään kotimaisiin lähteisiin, vaan myös kansainvälisiin julkaisuihin. Mietin tarkkaan mikä tieto on olennaista tutkimukseeni nähden ja rajasin pois epäolennaisen tiedon. Tutkimukseni osoittaa, että jokainen omaa perustan tunnetaitojen oppimiselle ja niitä voi kehittää läpi elämän. Tunnetaitoihin luetaan kuuluvaksi kyky tunnistaa tunteita, nimetä tunteita ja säädellä tunteita. Opettaja tarvitsee omassa työssään näitä taitoja, jotta hänen hyvinvointinsa säilyy työssä ja jotta hän osaa omalla esimerkillään opettaa myös oppilaille näitä taitoja. Hyvässä opettaja-oppilassuhteessa opettaja hyväksyy oppilaan omana itsenään ja kuuntelee tätä ilman ennakko-oletuksia. Opettaja antaa myös itsestään oppilaalle jotakin, jotta suhteesta muodostuu tasapainoinen ja välittävä. Opettajan positiivisilla tunteilla oppilaan koulumenestystä kohtaan voidaan nähdä yhteys oppilaan koulumotivaatioon.
see all

Subjects:
Copyright information: © Saara Karstila, 2018. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.