University of Oulu

Tunne- ja sosiaalinen äly yksilön vuorovaikutustaitojen taustalla

Saved in:
Author: Valve, Viivi1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.5 MB)
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201805051601
Language: Finnish
Published: Oulu : V. Valve, 2018
Publish Date: 2018-05-15
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:
Tutkielman tavoitteena on selvittää, kuinka tunne- ja sosiaalinen äly vaikuttavat yksilön vuorovaikutustaitojen taustalla. Tutkimukset ovat osoittaneet, että yksilön emotionaalista ja kognitiivista toimintaa ohjaavat aivorakenteet yhtenevät jossain määrin toisiinsa. Yksilön älyllinen toiminta ei siten ole selitettävissä vain älykkyysosamäärään perustuen, vaan myös tunteilla on merkittävä rooli yksilön älykkään toiminnan taustalla. Tutkielman teoreettiset lähtökohdat perustuvat ajatukseen älykkyyden moninaisuudesta. Persoonallisen älykkyyden lajit, intra- ja interpersoonallinen älykkyys, toimivat perustana tunne- ja sosiaalisen älyn tutkimukselle. Vuorovaikutustilanteita ja niissä toimimista ymmärtääkseen tarvitaan tietoa yksilön vuorovaikutustaitojen taustalla vaikuttavista tekijöistä. Tutkielma on toteutettu kuvailevana kirjallisuuskatsauksena, jonka keinoin tutkielmassa pyritään rakentamaan yhtenäinen kokonaiskuva käsiteltävästä asiakokonaisuudesta, arvioimaan ja yhdistämään keskeisiä teorioita, ymmärtämään käsiteltyjen teorioiden historiallista kehityskulkua sekä tunnistamaan aineistosta ilmeneviä ristiriitaisuuksia. Tutkimusaineisto koostuu pääosin kansainvälisistä tunne- ja sosiaalista älyä käsittelevistä tieteellisistä tutkimusartikkeleista. Lisäksi tutkimusaineistoon kuuluu vuorovaikutusta käsittelevää kotimaista tutkimuskirjallisuutta. Tutkimusaineiston kriittinen tarkastelu kuului olennaisena osana aineiston analysointiin. Tutkielmassa havaittiin, että tunne- ja sosiaalinen äly vaikuttavat yksilön vuorovaikutustaitojen taustalla tunne- ja sosiaalisina taitoina ilmentyen. Keskeistä tunne- ja sosiaalisissa taidoissa on tietoisuus ennen kyvykkyyttä; tunne- ja sosiaalisesti älykkään toiminnan lähtökohtana on tietoisuus itsestä ja toisista. Inhimillisessä kanssakäymisessä tarvitaan niin älykkyyttä kuin vuorovaikutusta, jotta vuorovaikutustilanne etenee sujuvasti tarkoituksenmukaiseen suuntaan. Tunne- ja sosiaalisen älyn vaikutusta vuorovaikutustaitojen taustalla on tutkittu kansainvälisesti jonkin verran, mutta kotimaista tutkimusaineistoa kyseisetä asiayhteydestä löytyy vähemmän. Tutkielma tarjoaa kattavan katsauksen vuorovaikutustaitojen taustalla vaikuttaviin tekijöihin, jotka tiedostamalla ja joita tietoisesti työstämällä voi kehittyä paremmaksi vuorovaikuttajaksi.
see all

Subjects:
Copyright information: © Viivi Valve, 2018. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.