University of Oulu

Vahingoittunut mieli vankilassa : mielenterveys ja sen hoito vankilaympäristössä

Saved in:
Author: Stefanius, Nina1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.4 MB)
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201805051602
Language: Finnish
Published: Oulu : N. Stefanius, 2018
Publish Date: 2018-05-15
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:
Tämä kandidaatin tutkielma on kirjallisuuskatsaus, jonka tarkoituksena oli luoda yleiskatsaus muutamiin yleisimpiin vankien mielenterveyden häiriöihin, sekä vankilassa käytettävissä oleviin hoito- ja kuntoutusmuotoihin. Vankien päihdehäiriöitä on jo entuudestaan tutkittu laajalti, kun taas muiden häiriöiden tutkimus on jäänyt vähemmälle huomiolle, ja tämän takia päihdediagnoosit on jätetty tutkielman ulkopuolelle. Tutkimuksessa oli siis tarkoitus löytää vastaukset kysymyksiin: 1) Minkälaisista mielenterveyden häiriöistä vangit yleisimmin kärsivät päihdehäiriöiden lisäksi? 2) Millaisia keinoja vankilassa on käytettävissä mielenterveyden edistämiseen, häiriöiden hoitoon ja vankien kuntoutukseen? Mielenterveyden häiriöt ovat suomalaisessa vankilapopulaatiossa erittäin yleisiä, ja ne ovat yksi suurimmista hoidon tarpeen aiheuttajista vankilajärjestelmässä. Valtaosa vankien häiriöistä on erilaisia päihdehäiriöitä, mutta naisvangeilla häiriöiden kirjo on laajempi kuin miehillä. Päihdehäiriöiden jälkeen yleisimpiä häiriötyyppejä ovat persoonallisuushäiriöt, depressiiviset häiriöt ja ahdistuneisuushäiriöt. Yksittäisistä häiriöistä eniten esiintyi esimerkiksi epäsosiaalista persoonallisuutta, vakavaa masennusta ja paniikkihäiriötä. Myös monihäiriöisyys on yleistä, ja erityisesti alkoholismi ja epäsosiaalinen persoonallisuushäiriö esiintyvät monesti yhtä aikaa. Koska mielenterveyden häiriöt ovat vankilassa yleisiä, voidaan ajatella, että valtaosa vankiloissa tehdystä mielenterveystyöstä on juuri häiriöiden hoitoa. Vankilalaitoksen suljettu luonne asettaa kuitenkin rajoituksia ja haasteita erilaisten interventioiden toteutukselle. Tarkasti ei tiedetä siitä, mikä oikeasti toimii mielenterveyden häiriöiden hoidossa vankilassa, mutta jotkin hoito- ja kuntoutusmuodot ovat osoittautuneet tehokkaiksi. Esimerkiksi dialektinen käyttäytymisterapia on rajoituksista huolimatta edistänyt epävakaasta persoonallisuudesta kärsivien vankien selviytymistä. Erilaisten mielenterveyden häiriöiden hoitoon tähtäävien interventioiden lisäksi vankiloilla on käytössään erilaisia psykososiaalisia kuntoutusmuotoja, joista iso osa on haitallisiin ajatus- ja käyttäytymismalleihin vaikuttamaan tähtääviä, kognitiivis-behavioraalisia kuntoutusohjelmia, joiden tavoitteena on ehkäistä uusintarikollisuutta.
see all

Subjects:
Copyright information: © Nina Stefanius, 2018. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.