University of Oulu

A meta-analysis on PewDiePie, his swearing and its development

Saved in:
Author: Mononen, Ossi1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Humanities, English Philology
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.2 MB)
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201805051604
Language: English
Published: Oulu : O. Mononen, 2018
Publish Date: 2018-05-07
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:
This thesis discusses the swearing present in the videos of the YouTube content creator PewDiePie through meta-analysis of a research article on the subject. The thesis will approach the primary article from the points of view of the fields of language play, language policy, ecological language learning and linguistic superdiversities. The primary article is analysed from the point of view of each field in order to find reasoning for the swearing happening in the content creator’s videos, the evolution of this swearing and also to analyse the switches in code that are present in the videos.
see all

Tämä tutkielma käsittelee YouTuben toimivan sisällöntuottajan, PewDiePie’n, videoissa esiintyvää kiroilua meta-analyyttisen menetelmän avulla. Tutkielma tarkastelee aiheeseen liittyvää, ensisijaista tutkimusartikkelia kielellä leikkimisen, kieleen liittyvien sääntöjen, ekologisen kielen oppimisen ja kielen superdiversiteettien näkökulmista. Ensisijainen tutkimusartikkeli analysoidaan jokaisen muun näkökulman kautta sisällöntuottajan videoissa esiintyvän kiroilun, kiroilun kehittymisen ja kielellisen koodiston vaihdosten selvittämiseksi.
see all

Subjects:
Copyright information: © Ossi Mononen, 2018. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.