University of Oulu

Nuorten elintapaprofiilit

Saved in:
Author: Marttila-Tornio, Kaisa1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Medicine, Health Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.5 MB)
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201805091657
Language: Finnish
Published: Oulu : K. Marttila-Tornio, 2018
Publish Date: 2018-05-09
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:
Tutkielman tarkoitus on kuvata millaisia nuorten elintapaprofiileja on tunnistettu ja miten eri elintavat ryhmittyvät profiileihin. Tavoitteena on tuottaa ajantasaista tietoa nuorten elintavoista ja siitä miten elintavat ryhmittyvät nuorilla erilaisiksi elintapaprofiileiksi. Tutkimuskysymyksinä ovat: 1) Millaisia nuorten elintapaprofiileja on tunnistettu? 2) Miten elintavat ryhmittyvät eri profiileihin? Tutkielma on toteutettu kuvailevana kirjallisuuskatsauksena keväällä 2018. Tiedonhaku on tehty etukäteen määritellyillä hakusanoilla CINAHL, Scopus, Medic ja Medline -tietokannoista. Tutkielmassa on tarkasteltu kuutta kansainvälistä vertaisarvioitua alkuperäisartikkelia. Tutkimuksissa on tunnistettu lukuisia nuorten elintapaprofiileja. Suurinta osaa tunnistetuista elintapaprofiileista ei voida määrittää terveelliseksi tai epäterveelliseksi. Terveelliseksi tai epäterveelliseksi luokiteltavia elintapaprofiileja on löydetty vain muutamia. Tunnistettujen elintapaprofiilien perusteella näyttäisi siltä, että osalla elintavoista on taipumusta esiintyä yhdessä ja ryhmittyä saman elintapaprofiilin alle. Nuorten elintapaprofiilien tunnistaminen auttaa terveyden edistämisen menetelmien suunnittelemisessa ja kehittämisessä. Elintapaprofiilien tunnistaminen auttaa tunnistamaan millaisia elintapoihin liittyviä riskejä nuorilla on ja millaisiin kohderyhmiin terveyden edistämisen menetelmiä tulisi kohdentaa.
see all

Subjects:
Copyright information: © Kaisa Marttila-Tornio, 2018. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.