University of Oulu

Ammatillisuuden kehittyminen hanketyön tukemana varhaiskasvatuksessa

Saved in:
Author: Jakkula, Ritva1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.4 MB)
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201805091659
Language: Finnish
Published: Oulu : R. Jakkula, 2018
Publish Date: 2018-05-15
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:
Tutkimukseni lähtökohtana on ajatus varhaiskasvatustyön ammatillisuuden ja osaamisen kehittymisestä. Tutkimus fokusoituu tapaustutkimuksen keinoin työn kehittämiseen ja muutokseen nimenomaa hanketyön tukemana. Varhaiskasvatuksen ammatillisuus liitetään tietoon lapsen hyvinvoinnin tukemisesta ja siinä korostuu laaja-alainen osaaminen, tietojen, taitojen ja eettisten näkökulmien kokonaisuus. Ammatillinen kokonaisuus muodostuu toisiaan täydentävistä, yksittäisistä opituista asioista, joihin vaikuttavat työntekijän kokemus, arvot ja asenteet. Varhaiskasvatustyössä arvostetaan vahvaa osaamista, sen ylläpitämistä ja kehittämistä. Työ koostuu useista osaamisen alueista, jotka liittyvät varhaiskasvatuksen osaamiseen, perustehtäviin, yhteistyöhön, vuorovaikutukseen ja työn taustalla olevan lainsäädännön osaamiseen ja arjen työn kehittymiseen ohjausjärjestelmää vastaavaksi. Ne liitetään myös vahvasti varhaiskasvatuksen laatutekijöihin. Osaaminen on nähtävä paitsi yksilön näkökulmasta, myös suhteessa koko työyhteisöön. Ammatillisuuden kehittäminen voidaan nähdä haasteena, mutta myös mahdollisuutena saavuttaa uusia tavoitteita ja näkökulmia omaan työhön. Tämän ajatuksen pohjalta nostan tutkimukseen, tapauksen omaisesti, varhaiskasvatukselle ajankohtaisen hankkeen Uudistuva varhaiskasvatus. Työni tavoitteena on kuvata kirjallisuuden ja Uudistuva varhaiskasvatus- hankkeesta saadun tiedon avulla muutosta ja työn osaamisen ja ammatillisuuden kehittämistä hankkeen tukemana varhaiskasvatustyössä. Tutkimuksellani haluan omalta osaltani osallistua keskusteluun uudistuksista ja niiden toteuttamisen tavoista ja vaikutuksista arjen varhaiskasvatustyöhön. Näyttääkin, että hanketyö on menetelmänä selvästi lisääntynyt 2000- luvulla varhaiskasvatuksen tutkimuksessa ja ammatillisuuden kehittämisessä. Varhaiskasvatuksen tutkimukset ovat kuitenkin lähinnä kohdistuneet toteutettuihin hankkeisiin ja niiden toteuttamiseen, ei niinkään itsessään hanketyön käsitteeseen. Ammatillisuuden ja osaamisen kehittämisen välineenä hankkeen kaltaisella työtavalla on mahdollisuus paitsi tuottaa ja ylläpitää ajankohtaista tietoa, myös kehittää yhteisiä työtapoja ja alueellista verkostoitumista. Tarkasteluni kohdehankkeena olevan Uudistuva varhaiskasvatus- hankkeen tuomat kokemukset ja vaikutukset ovat todennettavissa varhaiskasvatuksen arjessa tulevaisuudessa, joten kuvaukseni tässä tutkielmassa liittyy sen syntymiseen, olemassaoloon ja toteutumiseen. Hanketyöhön liittyvää tutkimusta tarvitaan lisää ja toteutuessaan huomio on kiinnitettävä sen mahdollisuuksiin tukea varhaiskasvatuksen arjen toimintaympäristöä, -kulttuuria ja lapsen hyvinvointia.
see all

Subjects:
Copyright information: © Ritva Jakkula, 2018. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.