University of Oulu

Makrotaloudellisten tekijöiden vaikutus ammattilaisjalkapalloilun kysyntään : tapaus Veikkausliiga

Saved in:
Author: Hakanpää, Leevi1
Organizations: 1University of Oulu, Oulu Business School, Department of Economics, Economics
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1 MB)
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201805091661
Language: Finnish
Published: Oulu : L. Hakanpää, 2018
Publish Date: 2018-05-11
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Koivuranta, Matti
Reviewer: Korhonen, Marko
Koivuranta, Matti
Description:
Tämän pro gradu -tutkielman tarkoituksena on selvittää ammattilaistason seurajoukkuejalkapalloilun kysyntään vaikuttavia tekijöitä. Tutkielmassa pyritään kiinnittämään erityistä huomioita makrotaloudellisiin tekijöihin kysynnän muodostajina. Keskeinen tutkimuskysymys on mitkä tekijät vaikuttavat kuluttajien kiinnostukseen jalkapallo-otteluita kohtaan sekä jalkapalloseurojen ansaitsemiin tuloihin. Lisäksi tutkielmassa halutaan selvittää, ovatko kysyntään vaikuttavat tekijät pienemmässä jalkapallosarjassa samankaltaisia suurempiin sarjoihin verrattuna. Aihetta tutkitaan käsittelemällä aluksi, miten jalkapalloseurat toimivat kilpailullisilla markkinoilla. Tutkielmassa esitellään jalkapalloseurojen taloudellista päätöksentekoa ja tavoitteiden asettamista. Tarkoituksena on luoda kattava kuva siitä, miten jalkapalloliiketoiminta näyttäytyy taloustieteellisessä viitekehyksessä. Tutkielman tapauskohteena tutkitaan kotimaista Veikkausliigaa. Se on miesten jalkapalloilun korkein sarjataso Suomessa. Empiirinen tutkimus kattaa ylimmällä sarjatasolla pelatut ottelut kauden 1990 alusta kauden 2017 loppuun jokaisen yksittäisen ottelun muodostaessa yhden havaintopisteen. Tutkimusmenetelmänä käytetään usean selittävän muuttujan lineaarista regressioanalyysiä. Regressioanalyysin avulla halutaan tutkia miten makrotaloudellisista tekijöistä reaalinen bruttokansantuote ja työttömyysaste vaikuttavat veikkausliigaotteluiden yleisömäärien muutoksiin. Lisäksi mallissa on mukana toisensa kohtaavia joukkueita sekä ottelupäivän sääolosuhteita kuvaavia muuttujia. Tulokset osoittavat, että makrotaloudellisten tekijöiden vaikutus yleisömäärien muutoksiin ei kovin merkittävä. Yleisömäärien vaihteluun vaikuttavat voimakkaammin yksittäisten joukkueiden väliset erot kiinnostavuudessa, sääolosuhteet, urheilullinen menestys ja yksittäisen ottelun merkitys. Saadut tulokset ovat hyvin samankaltaisia kuin aikaisemmat tutkimukset ovat esittäneet. Tuloksia voidaan hyödyntää ensisijaisesti Veikkausliigan otteluohjelman laatimisessa sekä suomalaista jalkapalloilua koskevassa muussa päätöksenteossa. Lisäksi tulokset osoittavat jalkapalloseuroille keskinäisen yhteistyön merkityksen.
see all

Subjects:
Copyright information: © Leevi Hakanpää, 2018. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.