University of Oulu

Yhteisopettajuus : kaksin aina kaunihimpi?

Saved in:
Author: Kinnunen, Vili-Valtteri1; Laitinen, Jussi1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.4 MB)
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201805091674
Language: Finnish
Published: Oulu : V.-V. Kinnunen ; J. Laitinen, 2018
Publish Date: 2018-05-15
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:
Tämä kandidaatintutkielma on integroiva kirjallisuuskatsaus, joka käsittelee yhteisopettajuutta kotimaisen ja ulkomaisen tutkimuskirjallisuuden avulla. Ilmiönä yhteisopettajuus on varsinkin kotimaassa suhteellisen uusi, mutta lähikouluperiaatteen tuoman inkluusion myötä tarpeellinen opetusmuoto, jolla voidaan vastata erilaisten oppijoiden tarpeisiin. Tavoitteena tutkielmalla on — vastaamalla kahteen tutkimuskysymykseen — muodostaa yhteisopettajuudesta tehdyn tutkimuksen pohjalta tietoa siihen liittyvistä haasteista ja mahdollisuuksista tuleville ja nykyisille opettajille. Yhteisopettajuuden määritteleminen yksiselitteisesti on hankalaa, sillä sen toteuttaminen on mahdollista usein eri tavoin. Tässä tutkielmassa esitellään yhteisopettajuuden yleisimpiä näkökulmia ja avataan, kuinka yhteisopetuksella pystytään vastaamaan nykypäivän inklusiivisen koulun synnyttämään tarpeeseen opettaa heterogeenistä oppilasainesta. Tutkimuskysymysten avulla pyritään löytämään yleisimmät yhteisopetuksen tuomat edut ja haasteet opetuksen ja oppimisen näkökulmasta. Tutkielmamme tuloksista voidaan päätellä yhteisopettajuuden tuovan mahdollisuuksia etenkin eriyttämiseen ja opettajien ammatilliseen kasvuun. Eriyttäminen on tehokkaampaa, kun voidaan hyödyntää kahden opettajan ammattitaitoa, jolloin opetusmenetelmät, työtavat ja opetusjärjestelyt monipuolistuvat. Ammatillinen kasvu puolestaan mahdollistuu avoimessa ja toisen ammattitaitoa kunnioittavassa kollegiaalisessa suhteessa, jossa jaetaan vastuu opetustyön suunnittelusta ja toteuttamisesta sekä keskustellaan vahvuuksista ja kehityskohteista. Yleisimmät yhteisopettajuuteen liitettävät haasteet ovat aikaresurssien rajallisuus, niin opetuksen suunnittelussa kuin organisoinnissa. Onnistunut yhteisopettajuus vaatii opettajilta toisen ammattitaidon arvostusta sekä toimivaa vuorovaikutussuhdetta, jossa näkemykset opetuksen suunnittelusta, järjestämisestä ja arvioinnista ovat yhtenäiset.
see all

Subjects:
Copyright information: © Vili-Valtteri KinnunenJussi Laitinen, 2018. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.