University of Oulu

Nuorten aikuisten orientoituminen virtuaaliympäristöön

Saved in:
Author: Karjalainen, Aino1; Mäkelä, Sanna1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Humanities, Logopedics
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1 MB)
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201805101716
Language: Finnish
Published: Oulu : A. Karjalainen; S. Mäkelä, 2018
Publish Date: 2018-05-11
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Lehtihalmes, Matti
Reviewer: Lehtihalmes, Matti
Renvall, Kati
Description:

Tiivistelmä

Tämän pro gradu -tutkielman tarkoituksena oli selvittää nuorten aikuisten orientoitumista virtuaaliympäristöön. Tutkimme toiston, ympäristön ja kontekstin merkitystä esineen löytämiseen virtuaaliympäristössä. Tämä tutkielma on osa laajempaa tutkimusprojektia, jonka tavoitteena on kartoittaa virtuaalilasien käyttömahdollisuuksia puheterapia-kuntoutuksessa. Tutkimus toteutettiin yhteistyössä Peili Vision Oy:n kanssa.

Tutkimukseen osallistui 60 nuorta aikuista, jotka olivat Oulun yliopiston opiskelijoita, henkilökuntaa ja vierailijoita. Tutkittavat olivat 18–32-vuotiaita perusterveitä miehiä ja naisia. Tutkittavien tehtävänä oli etsiä erilaisia esineitä virtuaaliympäristöstä. Tutkimuksessa käytettiin kahta virtuaaliympäristöä, kalustettua tilaa eli keittiötä ja tyhjää huonetta. Jokainen koehenkilö kävi tehtävälistan läpi viisi kertaa kummassakin ympäristössä. Etsittävistä esineistä puolet olivat keittiökontekstiin sopivia ja puolet olivat esineitä, jotka eivät tyypillisesti kuulu keittiöön. Koetilanteessa mitattiin esineiden löytämisaika siitä, kun sana ilmestyy näkökenttään ja sitä vastaava esine on löydetty.

Tutkimus osoitti, että toistolla on merkitystä esineen hakunopeuteen kummassakin ympäristössä. Molemmissa ympäristöissä koehenkilöiltä kesti keskimäärin kolme tehtäväkertaa saavuttaa taso, jolloin hakunopeus ei enää kehittynyt tilastollisesti merkitsevästi. Keittiön ja tyhjän huoneen välillä havaittiin tilastollisesti merkitsevä ero esineiden hakunopeudessa. Keittiössä esineet löydettiin joka tehtäväkerralla nopeammin kuin tyhjässä huoneessa, jossa varsinaista kontekstia ei ole. Esinekohtaisella kontekstilla oli merkitystä hakunopeuteen ensimmäisten tehtäväkertojen aikana. Kontekstiin sopivat esineet löydettiin nopeammin kuin kontekstiin sopimattomat.

Tutkimuksen perusteella voidaan päätellä, että toistolla, ympäristöllä sekä kontekstilla on kaikilla merkitystä siihen, kuinka orientoidumme ympäristöömme. Tämä tutkimus tarjoaa tietoa siitä, kuinka nopeasti terve nuori aikuinen orientoituu virtuaaliympäristöön. Virtuaalitodellisuus tarjoaa tulevaisuudessa lähes rajattomat mahdollisuudet erilaisten ympäristöjen ja sovellusten hyödyntämiseen myös puheterapiakuntoutuksessa.

see all

Subjects:
Copyright information: © Aino Karjalainen; Sanna Mäkelä, 2018. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.