University of Oulu

Agrologiopiskelijoiden opintoihin liittyvä tiedonhankintakäyttäytyminen

Saved in:
Author: Alila, Hilkka1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Humanities, Information Studies
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.7 MB)
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201805101744
Language: Finnish
Published: Oulu : H. Alila, 2018
Publish Date: 2018-05-11
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Hirvonen, Noora
Reviewer: Kortelainen, Terttu
Hirvonen, Noora
Description:
Tällä tutkimuksella kartoitettiin maaseutuelinkeinojen tutkinto-ohjelmassa opiskelevien eli agrologiopiskelijoiden opintoihin liittyvää tiedonhankintakäyttäytymistä. Kohderyhmänä olivat 2014 ja 2016 aloittaneet maaseutuelinkeinojen tutkinto-ohjelman päivä- ja monimuoto-opiskelijat Oulun ammattikorkeakoulusta (Oamk). Kvantitatiivisen tutkimuksen aineisto kerättiin lähettämällä kohderyhmälle avoin linkki verkkokyselyyn. Tutkimukseen vastasi 44 opiskelijaa eli 43,1 % ryhmien aktiivisista opiskelijoista. Aineisto analysoitiin tilastollisin menetelmin. Tulosten mukaan Oamkin kirjaston painettua aineistoa käyttävät päiväopiskelijat enemmän kuin monimuoto-opiskelijat. Painetuista kokoelmista oli lainannut vastanneista noin 80 % ja yhteistyökirjastoja oli käyttänyt 60 % vastaajista. Opiskelijat lukivat ammattilehtiä sekä kirjastossa että kotonaan. Google oli kuitenkin käytetyin ja tunnetuin tiedonlähde. Noin 90 % vastaajista käytti hakupalvelua joko aina tai erittäin usein. Monelle Google tai internet olivat pääasiallinen tiedonlähde. Luonnonvara-alan tiedonhakuopas ja verkkokirjapalvelu, joka sisältää kurssikirjoja, olivat kirjaston tarjoamista verkkopalveluista käytetyimpiä ja tunnetuimpia. Muita kirjaston hankkimia e-aineistoja käytettiin vähän ja merkittävä määrä vastaajista ei tuntenut niitä ollenkaan. Tutulta opiskelijalta kysyttiin usein neuvoa, kun etsittiin opintoihin liittyvää tietoa. Opettajien antamia neuvoja tiedonlähteiden käytössä ja erilaisista tiedonhaun tekniikoista pidettiin tärkeinä. Kirjaston perinteisen kasvokkain annetun neuvontaa pitivät vastaajat tärkeämpänä kuin verkossa tarjottuja palveluja. Tulosten luotettavuutta lisää tutkimuksen tekijän pitkä työura Oamkin kirjastossa ja siihen liittyvä toimintaympäristön tuntemus. Opetuksen ja kirjaston olisi tehtävä entistä enemmän yhteistyötä kirjaston palvelujen ja laadukkaan e-aineiston hyödyntämiseksi. Siitä hyötyy koko korkeakouluyhteisö ja etenkin opiskelijat.
see all

Subjects:
Copyright information: © Hilkka Alila, 2018. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.