University of Oulu

”Palasia Amerikasta” : koodinvaihtoa Facebook-kirjoituksissa

Saved in:
Author: Arvola, Satu1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Humanities, Finnish Language
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.7 MB)
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201805101750
Language: Finnish
Published: Oulu : S. Arvola, 2018
Publish Date: 2018-05-11
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Frick, Maria
Reviewer: Mantila, Harri
Frick, Maria
Description:
Tutkin työssäni koodinvaihtoa Facebook-kirjoituksissa. Aineistonani on Suomesta Yhdysvaltoihin muuttaneen suomenkielisen henkilön Facebook-kirjoitukset. Hän on kirjoittanut elämästään Yhdysvalloissa käyttäen sekä suomen että englannin kieltä. Kielen vaihtelua kutsutaan koodinvaihdoksi. Aineisto koostuu 10000 saneesta ja 338 koodinvaihtotapauksesta ja se on kerätty elokuulta 2016 huhtikuulle 2017. Aineistolähteenä ovat olleet informantin Facebook-päivitykset, mutta tutkimukseen ei ole otettu mukaan kirjoituksiin tulleita kommentteja. Olen jättänyt pois myös kuvat ja erilaiset Facebookissa kiertävät aforismit ja vastaavat. Aineistossa toteutuu aitouden periaate, sillä kirjoittaja ei ole tiennyt kirjoittaessaan, että hänen aineistonsa tulee tutkimuskäyttöön. Tutkin työssäni Gumperzin (1982), Auerin (1995) ja Abdullan (2015) määrittelemiä koodinvaihdon funktioita. Olen verrannut aineistoni koodinvaihtotapauksia edellä mainittujen tutkijoiden havaitsemiin funktioihin. Tutkimukseni päämääränä on selvittää, minkälaisia koodinvaihdon funktioita tapahtuu informantin teksteissä. Funktioita, jotka ovat osin päällekkäisiä, on yhteensä seitsemäntoista ja tutkimustuloksenani aineistostani löytyy vastineet neljääntoista funktiotapaukseen. Lisäksi perehdyn tarkemmin toistoon yhtenä koodinvaihdon funktiona. Päämääränäni on selvittää, minkälaista toiston variaatiota löytyy aineistostani. Aineistostani löytyy 63 toistotapausta. Olen jaotellut ne luomani typologian mukaisesti viiteen kategoriaan, jotka olen nimennyt suoravaihdoksi, tasavaihdoksi, ylivaihdoksi, vajaavaihdoksi ja ajatusvaihdoksi. Olen tehnyt jaon sanojen ja virkkeiden määrien mukaisesti. Ääripäät ovat suoravaihto ja ajatusvaihto. Suoravaihdossa toisto on täydellistä molemmilla kielillä. Ajatusvaihdossa toisto toteutuu ajatuksen tasolla, mutta käytetyt sanat ja ilmaisut ovat erilaisia keskenään. Näiden ääripäiden väliin jäävät tapaukset, joissa toiston määrä vaihtelee eri asteisesti kielten välillä. Esimerkiksi ylivaihdossa englanninkielinen osuus on huomattavasti laajempi kuin vajaavaihdossa, jossa englanninkielinen osuus on hyvin suppeaa. Tasavaihdossa koodinvaihto on yhtä laajaa molemmilla kielillä, mutta se ei ole suoraa, sillä virkkeiden sisällöt vaihtelevat. Tasavaihdossa toisto on kuitenkin täsmällisempää kuin ajatusvaihdossa, jossa toistoa on enää pelkän ajatuksen tasolla. Tutkimuksestani voi päätellä, että Facebook on otollinen alusta koodinvaihdolle.
see all

Subjects:
Copyright information: © Satu Arvola, 2018. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.