University of Oulu

Interventioiden vaikutukset kehitysvammaisten lasten sisarusten hyvinvointiin

Saved in:
Author: Kaihlaniemi, Juulia1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Medicine, Health Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.6 MB)
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201805101762
Language: Finnish
Published: Oulu : J. Kaihlaniemi, 2018
Publish Date: 2018-05-11
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:
Tutkielman tarkoituksena oli kuvailla kehitysvammaisten lasten sisarusten hyvinvoinnin edistämiseen kehitettyjä interventioita ja niiden vaikutuksia sisarusten hyvinvointiin. Tutkimuksen tavoitteena oli tuottaa uutta, näyttöön perustuvaa tietoa sisarusten hyvinvoinnin edistämisestä interventioiden avulla. Tutkielma on toteutettu kirjallisuuskatsauksena keväällä 2018. Tiedonhakun on tehty CINAHL, Scopus, Medic ja PubMed -tietokantojen kautta. Lopulliseen tarkasteluun valikoitui neljä kansainvälistä ja vertaisarvioitua alkuperäisartikkelia. Kehitysvammaisten lasten sisarusten hyvinvoinnin tukemiseksi käytettiin ryhmäinterventioita. Ne vaikuttivat myönteisesti sisarusten hyvinvointiin. Sisarusten tietotaso veljen/siskon sairaudesta kasvoi ja he hyötyivät saamastaan vertaistuesta. Ryhmäinterventioiden ansiosta sisarusten vuorovaikutustaidot paranivat, he sopeutuivat aiempaa paremmin ja heidän elämänhallintakeinonsa kehittyivät, mikä näyttäytyi emotionaalisten ja käytösongelmien vähenemisenä.
see all

Subjects:
Copyright information: © Juulia Kaihlaniemi, 2018. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.