University of Oulu

Jooga lapsen tunnetaitojen vahvistajana osana koulun liikuntaa

Saved in:
Author: Kosonen, Milka1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.4 MB)
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201805101768
Language: Finnish
Published: Oulu : M. Kosonen, 2018
Publish Date: 2018-05-15
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:
Tutkielman lähtökohtana oli selvittää, miten jooga vaikuttaa lapsen tunnetaitojen kehittymiseen osana koulun liikuntaa. Lisäksi tutkielmassa tarkastellaan, miten jooga vaikuttaa lapsen sosiaalisten taitojen ja itsesäätelytaitojen kehittymiseen ja kuinka se vaikuttaa koululuokan tasolla. Tutkimuskysymyksenä on, mitä vaikutuksia joogalla on lapsen tunnetaitoihin osana koulun liikuntaa? Toisena tutkimuskysymyksenä on, mitä vaikutuksia joogalla on lapsen sosiaalisiin taitoihin? Tutkielma nähdään tarpeelliseksi suorituskeskeisessä yhteiskunnassa, jossa lapset kokevat yhä enenevissä määrin stressiä. Tutkielma on kirjallisuuskatsaus, joka pohjautuu aikaisempiin tutkimuksiin aiheeseen liittyen. Tutkielma osoittaa joogan vaikuttavan lapsen tunnetaitoihin positiivisella tavalla vahvistaen lapsen kykyä ymmärtää ja säädellä tunteitaan. Lisäksi aikaisemmat tutkimukset osoittavat joogan vahvistavan lapsen itsesäätelykykyä ja vähentävän impulssiherkkyyttä sosiaalisissa tilanteissa. Tätä kautta joogan osoitetaan kehittävän lapsen sosiaalisia taitoja ja onnistunutta vuorovaikutusta muiden kanssa. Jooga vahvistaa myös lapsen tarkkaavaisuutta ja pitkäjänteisyyttä sekä kykyä säädellä ja sietää stressiä, mitkä ovat yhteydessä onnistuneeseen vuorovaikutukseen ja toimintaan koululuokassa. Tutkielmassani käytetyt lähteet osoittavat, että joogan ottaminen osaksi koulun liikuntaa voi vaikuttaa myönteisesti lasten tunnetaitojen kehittymiseen ja niiden vahvistumiseen. Johtopäätöksenä on, että joogan ottaminen osaksi koulun liikuntaa voisi vahvistaa lapsen tunnetaitoja, itsesäätelykykyä ja tätä kautta sosiaalisia taitoja. Näiden yhteys onnistuneeseen vuorovaikutukseen vahvistaisi myös luokkarauhan säilymistä ja sosiaalisesti onnistunutta kanssakäyntiä koululuokassa.
see all

Subjects:
Copyright information: © Milka Kosonen, 2018. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.