University of Oulu

Maankäytön ja ympäristönsuojelun väliset alueelliset konfliktit : esimerkkialueena Kuopion Puijo

Saved in:
Author: Mäkipää, Arttu1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Science
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.1 MB)
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201805151806
Language: Finnish
Published: Oulu : A. Mäkipää, 2018
Publish Date: 2018-05-15
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:
Tämän tutkielman tarkoituksena on tarkastella maankäytön ja ympäristönsuojelun välille muodostuvien alueellisten konfliktien syitä ja vaikutuksia maankäyttöön. Konkreettisena esimerkkinä konfliktiherkästä alueesta toimii Kuopion Puijo, jossa maankäyttö ja ympäristönsuojelu ovat olleet ristiriidassa keskenään. Aihetta lähestyn tarkastelemalla alueellisia konflikteja, maankäyttöä, alueellista identiteettiä ja arvoja käsittelevän kirjallisuuden ja tutkimusten avulla. Maankäytön ja ympäristönsuojelun välisiä konflikteja on tarkasteltu erilaisissa konteksteissa (esim. Peltonen ym. 2006), mutta laajempi taustalla vaikuttavien tekijöiden tarkastelu on tarpeen. Näin eri osapuolien näkökulmat voidaan huomioida paremmin ja maankäytön suunnittelusta ei tule yksipuolista talouden näkökulmaa painottavaa kehittämistä. Ympäristönsuojelun näkökulman huomioiminen on tärkeää, koska ihmiset ottavat käyttöön yhä enemmän uusia alueita ja ympäristön tilasta sekä monipuolisuudesta huolehtiminen on koko ajan tärkeämpää. Aiheen tarkastelun myötä selvisi, että maankäytön ja ympäristönsuojelun väliset konfliktit ovat hyvin monimutkainen kokonaisuus, jonka taustalla vaikuttaa vaikeasti selvitettävissä olevia tekijöitä, kuten arvoja ja identiteettitekijöitä. Siksi konfliktien tutkimus muodostuu tärkeään rooliin, jotta erilaisia vuorovaikutussuhteita ja maankäytön vaikutuksia voitaisiin ymmärtää. Kehittämisen ja suojelemisen kannattajien todelliset intressit, ja niiden taustalla vaikuttavat asiat, on saatava esille ennen asioista päättämistä. Maankäyttö ja ympäristönsuojelu vaikuttavat olevan usein toisensa poissulkevia toimintoja tietyllä alueella. Näin molemmille täytyy löytää omat tilansa ja niiden välille tasapaino.
see all

Subjects:
Copyright information: © Arttu Mäkipää, 2018. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.