University of Oulu

Selviytyminen traumaattisesta tapahtumasta

Saved in:
Author: Kallio, Sara1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.4 MB)
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201805151810
Language: Finnish
Published: Oulu : S. Kallio, 2018
Publish Date: 2018-05-16
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:
Kandidaatintutkielmani on kirjallisuuskatsaus, jonka aiheena on selviytyminen traumaattisesta tapahtumasta. Tutkielman tavoitteena on kirjallisuuteen ja tutkimuksiin pohjautuen tarkastella selviytymistä tukevia tukitoimia traumaattisen tapahtuman eri käsittelyvaiheissa. Tutkimuskysymyksiäni ovat 1) millaista apua ja tukea yksilölle on tarjolla traumaattisesta tapahtumasta selviytymiseen ja 2) mihin tapahtuman käsittelyvaiheisiin nämä tuet parhaiten soveltuvat käytettäviksi. Tarkastelen siis ennen kaikkea tarjolla olevaa ulkoista, asiantuntijajohtoista tukea sekä ystävien ja läheisten merkitystä selviytymisessä. Traumaattiset tapahtumat ovat yksilöön kohdistuvia pelon, avuttomuuden ja kauhun tunteita aiheuttavia tilanteita, joissa yksilö joutuu kokemaan uhkaavan tai todellisen kuoleman, vakavan onnettomuuden tai fyysisen koskemattomuuden. Traumaattinen tapahtuma sattuu aina täysin ennustamatta ja ilman yksilön mahdollisuutta kontrolloida sitä. Se muuttaa perustavalla tavalla elämänarvoja ja elämänkatsomusta, ja vaatii kykyä ja voimavaroja sopeutua tilanteeseen, joka tuntuu täysin toivottomalta. Erotan tutkielmassani traumaattisen tapahtuman psyykkisestä traumasta, joka kehittyy yksilölle traumaattisen tapahtuman seurauksena, ellei ennaltaehkäisevä tuki riitä estämään sen syntymistä. Traumaattisen tapahtuman akuuttivaihe sisältää sokkivaiheen ja reaktiovaiheen. Sokkivaiheessa tärkein auttamiskeino on psyykkinen ensiapu, jossa keskeisintä on tapahtumapaikalla olevien sekä uhrin läheisten kyky auttaa ja tukea sokissa olevaa henkilöä. Läheisten tuen merkitys korostuu ehkä tärkeimpänä selviytymisen edistäjänä kaikissa tapahtuman käsittelyvaiheissa. Reaktiovaiheen keskeisin tukimuoto on asiantuntijan vetämä psykologinen jälkipuinti, joka tarjoaa uhrille mahdollisuuden käsitellä tapahtunutta ja sen aiheuttamia reaktioita pian tapahtuman jälkeen. Akuuttivaiheen jälkeen selviytymisessä auttavat erilaiset ammatillisesti johdetut vertaistukiryhmät sekä tarvittaessa myös psykoterapia ja erilaiset psykoterapeuttiset tekniikat. Terapiaa käytetään usein myös vuosienkin kuluttua tapahtumasta, joka on aiheuttanut yksilölle vakavan psyykkisen trauman. Järkyttävästä elämäntapahtumasta selviytyminen on prosessi, joka vaatii yksilöltä sisäisiä voimavaroja ja selviytymiskeinoja sekä mahdollisuutta käsitellä tapahtunutta ja tunteita lähipiirissä ja usein myös ammattiauttajan kanssa. Tutkielmassani tarkastelen eri käsittelyvaiheiden keskeisimpiä tukia ja niiden tehokkuutta. Vaikka selviytymiskeinot poikkeavat toisistaan eri käsittelyvaiheissa, on niille yhteistä mahdollisuus saavuttaa jälleen turvallisuuden tunne ja luottamus elämää kohtaan, hyväksyä tapahtunut osaksi omaa elämää ja siirtää katse tulevaisuuteen.
see all

Subjects:
Copyright information: © Sara Kallio, 2018. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.