University of Oulu

Konenäön hyödyntäminen robotin ohjauksessa

Saved in:
Author: Jyrkkä, Johannes1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Technology, Mechanical Engineering
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1 MB)
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201805171821
Language: Finnish
Published: Oulu : J. Jyrkkä, 2018
Publish Date: 2018-05-17
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:
Työssä on tavoitteena tehdä kirjallisuuskatsaus konenäön hyödyntämisestä robotin ohjauksessa. Työssä selitetään aluksi konenäköä ja siihen liittyvää teoriaa. Lopuksi kerrotaan, kuinka konenäköä voi hyödyntää robotin ohjauksessa. Yhteenvedossa pohditaan, kuinka konenäkö on muuttanut robotin ohjausta tähän mennessä, ja miten se tulee luultavasti muuttamaan sitä tulevaisuudessa. Työn tuloksena lukija saa peruskäsityksen konenäöstä, ja kuinka sitä voi hyödyntää robotin ohjauksessa.
see all

The aim of this bachelor’s thesis is to make a literature review of the utilization of the machine vision in robot control. The work will first explain the machine vision and the related theory. Finally, it is told how the machine vision can be utilized in robot control. The summary looks at how machine vision has changed robot control so far and how it will probably change it in the future. As a result of the work, the reader gets a basic idea of the machine vision and how it can be utilized in robot control.
see all

Subjects:
Copyright information: © Johannes Jyrkkä, 2018. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.