University of Oulu

Värähtelymittausten toteuttaminen Arduinolla

Saved in:
Author: Lustig, Olli1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Technology, Mechanical Engineering
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.6 MB)
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201805171822
Language: Finnish
Published: Oulu : O. Lustig, 2018
Publish Date: 2018-05-17
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:
Tämän kandidaatin työn tavoitteena on tutustua värähtelymittausten perusteisiin. Työssä tutkitaan myös Arduino Uno mikro-ohjaimen ja ADXL345 kiihtyvyysanturin käyttöönottoa sekä niiden soveltuvuutta värähtelymittauksia varten. Työssä pyritään selvittämään, voiko Arduino Unolla ja ADXL345 kiihtyvyysanturilla havaita Oulun yliopistolla sijaitsevan Rensi E2-1325 CNC -jyrsimen väärinkäyttö ja mahdollisesti estää se. Tutkimusmenetelmänä käytettiin värähtelymittausta ADXL345 kiihtyvyysanturin ja Arduino Unon avulla. Tuloksista selviää, että ADXL345 kiihtyvyysanturin mittausalue ei riitä havaitsemaan jyrsimen väärinkäyttöä.
see all

The aim of this bachelor’s thesis is to explore the basics of vibration measurement. The work will also investigate the Arduino Uno microcontroller and the ADXL345 accelerometer and their suitability for vibration measurements. The aim of the thesis is to find out whether or not the improper use of the Rensi E2-1325 CNC milling machine at the University of Oulu can be detected and possibly prevented by Arduino Uno and ADXL345 accelerometer. Vibration measurement using the ADXL345 accelerometer and Arduino Uno was used as a test method. The results show that the measurement range of ADXL345 accelerometer is not enough to detect abusive use of milling machine.
see all

Subjects:
Copyright information: © Olli Lustig, 2018. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.