University of Oulu

Vastaustavan vaikutus oppilaan osallistumiseen : kahdeksasluokkalaiset maantiedon oppitunnilla

Saved in:
Author: Karhu, Tulina1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Science, Geography
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.2 MB)
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201805171830
Language: Finnish
Published: Oulu : T. Karhu, 2018
Publish Date: 2018-05-18
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Hjort, Jan
Virranmäki, Eerika
Reviewer: Tukiainen, Helena
Virranmäki, Eerika
Description:
Tutkimuksen tavoitteena on selvittää, kuinka vastaustapa vaikuttaa oppilaan osallistumiseen oppitunnilla oppilaan näkökulmasta. Tarkoituksena on kartoittaa käytössä olevia vastaustapoja ja osallistumismenetelmiä, sekä oppilaiden toiveita, miten vastaaminen osallistumistapana pitäisi maantiedon oppitunnilla mahdollistaa. On tiedossa, että aktiivinen osallistuminen oppitunnin aikana tukee oppilaan oppimista siihen verrattuna, että oppilas vain kuuntelee osallistumatta aktiivisesti. Tutkimus on tärkeää, sillä oppilas ei voi valita osallistumistapojaan oppitunnilla, vaan opettaja valitsee ne hänen puolestaan. Tutkimus on tehty kyselytutkimuksena, johon vastasi 41 yhden koulun maantiedon oppilasta kahdeksannelta luokalta. Saadut vastaukset on taulukoitu Exceliin, minkä jälkeen on hyödynnetty sisällönanalyysiä ja poimittu ylös kiinnostavat vastaukset, jotka on teemoiteltu. Oppilaat kertoivat, että yleisin vastaustapa tunneilla on viittaaminen ja muita oppilaiden mielestä hyviä osallistumistapoja ei tunneilla juuri ollut tarjolla. Muita oppilaiden kertomia yleisesti käytössä olevia osallistumistapoja olivat huutelu ja kuuntelu. Muitakin osallistumistapoja oli, mutta niitä hyödynnettiin oppilaiden mielestä liian harvoin ja oppilaat kaipasivat erilaisia osallistumistapoja oppitunneilla. Oppilaan osallistumiseen vaikutti osallistumistavan lisäksi opettaja ja käsiteltävä aihe. Opetustapa saattoi vaikuttaa osallistumiseen, mutta se oli oppilaille vaikea hahmottaa. Tuloksien pohjalta vaikuttaa siltä, että erilaisten osallistumistapojen hyödyntäminen oppituntien aikana lisää oppilaiden aktiivista osallistumista, minkä takia olisi tärkeää, että oppitunneilla hyödynnettäviä osallistumistapoja monipuolistettaisiin. Viittaamisesta osallistumistapana ei tule kuitenkaan kokonaan luopua, koska oppilaiden mielestä se on hyvä tapa. Keskustelun lisääminen oppitunteihin lisää myös osallistumista.
see all

Subjects:
Copyright information: © Tulina Karhu, 2018. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.