University of Oulu

Kantaluun morfologian mittausten toistettavuus syntymäkohortissa 1966

Saved in:
Author: Kerttula, Tytti1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Medicine, Medicine
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.8 MB)
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201805181833
Language: Finnish
Published: Oulu : T. Kerttula, 2018
Publish Date: 2018-05-18
Thesis type: Other thesis
Tutor: Niinimäki, Jaakko
Reviewer: Niinimäki, Jaakko
Lehenkari, Petri
Description:

Tiivistelmä

Kantaluu eli calcaneus on keskeinen osa jalkaterän rakennetta ja sen morfologialla on merkitystä jalkaterän biomekaniikkaan ja koko askeltamissykliin. Jalkaterän kiputilat ovat hyvin yleisiä väestössä ja voivat osin johtua kantaluun rakenteesta ja tähän kiinnittyvistä rakenteista. Oireettomien jalkaterien kantaluiden rakenteesta ei juurikaan ole julkaistua tutkimustietoa.

Kliinisessä työssä kantaluun morfologian määrittämiseen käytetään useita kansainvälisessä kirjallisuudessa hyväksyttyjä parametreja. Kun mittausparametreja määritetään, on tärkeää, että ne määritetään tavalla, jolla niiden toistettavuus lukijan sisällä ja lukijoiden välillä eri mittauskerroilla on mahdollisimman hyvää. Tässä tutkimuksessa pyrittiin selvittämään kahdeksan kansainvälisessä kirjallisuudessa hyväksytyn ja kliinisessä työssä käytetyn kantaluun morfologian määrittämiseen tarkoitetun mittausparametrin toistettavuutta.

Tutkimus toteutettiin kahden kokemattoman mittaajan toimesta. Tutkimuksen aineistona käytettiin jalkaterän natiivisivuröntgenkuvia Pohjois-Suomen syntymäkohortti 1966 -aineistosta. Toinen mittaajista luki 350 jalkaparia ja toinen 1050 jalkaparia. Mittaajan sisäistä luennan toistettavuutta määritettiin 20 toistuneesta jalkaparista ja mittaajien välistä luennan toistettavuutta 80 jalkaparista. Toistettavuutta arvioitiin tilastomatemaattisilla menetelmillä. Tässä tutkimuksessa käytimme toistettavuuden arviointiin luokan sisäistä korrelaatiokerrointa ja kappa-arvoa. Mittaukset suoritettiin sivusuuntaisista seisaallaan otetuista jalkaterän natiiviröntgenkuvista. Kantaluusta määrittämämme mittausparametrit olivat seuraavat: 1. posterior process elevation, 2. calcaneal pitch, 3. calcaneal-first metatarsal angle, 4. talocalcaneal inclination, 5. calcaneal spur, 6. achilles spur, 7. calcaneal elevation ja 8. Chauveaux-Liet angle.

Tässä tutkimuksessa tuloksena saatiin edellä mainituille calcaneuksen mittausparametreille suurelta osin hyvää ja erinomaista toistettavuutta sekä mittaajan sisäisessä luennassa että mittaajien välisessä luennassa. Huonoiten toistettavissa olivat calcaneal spur ja achilles spur mittaukset. Toistettavuus määrittämillemme parametreille voisi olla vieläkin parempaa, mikäli selvitettäisiin kokeneiden lukijoiden sisäistä ja välistä luennan toistettavuutta. Useamman lukijan välistä toistettavuutta olisi mielenkiintoista selvittää.

see all

Subjects:
Copyright information: © Tytti Kerttula, 2018. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.