University of Oulu

Kalsiumalumiinisulfaattibeliittisementin (CASB) valmistus laboratorio-olosuhteissa

Saved in:
Author: Lehtonen, Petri1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Technology, Process Engineering
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.9 MB)
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201805221854
Language: Finnish
Published: Oulu : P. Lehtonen, 2018
Publish Date: 2018-05-22
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:
Tässä kandidaatintyössä tutkittiin kalsiumalumiinisulfaattibeliittisementin (CSAB) valmistusta kierrätysmateriaaleista laboratorio-olosuhteissa sekä perehdyttiin erilaisten ekosementtien valmistukseen ja raaka-aineisiin. Työn tavoitteena oli selvittää ekologisempaa vaihtoehtoa perinteiselle Portland-sementille (OPC). Kirjallisuusselvityksessä tutkittiin yleisimpiä Portland-sementin valmistuksessa käytettäviä seosaineita keskittyen erityisesti sekundäärisiin raaka-aineisiin. Eri materiaalien osalta tarkasteltiin niiden alkuperää, soveltuvuutta ja haasteita. Selvityksessä pyrittiin kartoittamaan valmistetun sementin ominaisuuksia, kun seosaineiden osuus oli yli puolet kokonaismassasta. Työn kokeellisessa osassa valmistettiin CSAB-sementtiä kolmella erilaisella raaka-ainekoostumuksilla ja tutkittiin niiden sisältämiä faaseja. Kokeiden näytteisiin pyrittiin saamaan tietynlaiset faasiosuudet yeelimiittiä ja larniittia käsittelemällä ne kammiouunissa. Lopuksi näytteiden koostumusta analysoitiin XRD-menetelmällä.
see all

Subjects:
Copyright information: © Petri Lehtonen, 2018. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.