University of Oulu

Sosiaalisten taitojen kehittäminen musiikkiliikunnan avulla

Saved in:
Author: Ohenoja, Aleksi1; Vainionpää, Emma-Julia1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.3 MB)
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201805221873
Language: Finnish
Published: Oulu : A. Ohenoja; E.-J. Vainionpää, 2018
Publish Date: 2018-05-29
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Tämän tutkielman ensimmäinen tutkimuskysymys on, mitä sosiaaliset taidot ovat. Kerromme myös, miten sosiaaliset taidot kehittyvät lapsilla sekä sosiaalisten taitojen harjoittelemisen vaiheet. Toinen tutkimuskysymys on, miksi sosiaalisia taitoja kannattaa kehittää musiikkiliikunnan avulla. Tutkielman tavoitteena oli löytää vastauksia tutkimuskysymyksiin hyödyntämällä aiheesta löytyvää kirjallisuutta ja tutkimuksia. Toteutimme tutkielman kirjallisuuskatsauksena. Tutkielmassamme emme ole rajanneet ikää, mutta kirjoitamme aiheesta koulukontekstissa. Aineisto on kerätty käyttämällä eri tietokantojen tiedostohakuja. Aineistoa karsittiin tutkielmaan sopivuuden sekä luotettavuuden kriteerein. Aineisto koostuu pitkälti tutkimustietoon pohjautuvasta kirjallisuudesta sekä artikkeleista. Tutustuimme aineistoihin huolellisesti ja nostimme sieltä esiin tutkielman kannalta merkityksellisiä teemoja sekä tuloksia.

Musiikilla ja liikunnalla on todettu olevan positiivisia vaikutuksia sosiaalisten taitojen kehittymiseen. Niiden avulla lapsi oppii muun muassa hyväksymään yhteiset säännöt sekä toisten erilaisuuden, hallitsemaan tunteitaan ja työskentelemään yhdessä toisten kanssa. Tutkimuksissa todettiin myös, että parhaan mahdollisen tuloksen taitojen kehittymisessä saa, kun sosiaalisten taitojen ja musiikkiliikuntaharjoitteiden välistä yhteyttä korostetaan.

Tutkielmamme aihe on erittäin ajankohtainen, sillä esimerkiksi internet on muuttanut ihmisten välistä vuorovaikutusta. Internetin kautta käytävä viestintä ei vaadi nonverbaalia viestintää ja siellä harjoitettava kieli on yleensä nopeaa ja ajattelematon, joten sosiaalisten taitojen harjaantuminen jää olemattomaksi. Hyvät sosiaaliset taidot ovat todettu ehkäisevän syrjäytymistä. Nuorten syrjäytyminen on havaittu sekä yksilöiden että yhteiskunnan tasoilla huolestuttavaksi ilmiöksi. Sosiaaliset taidot kehittyvät koko elämän ajan, joten ei ole koskaan liian myöhäistä panostaa niihin ja pienentää syrjäytymisen riskiä.

see all

Subjects:
Copyright information: © Aleksi Ohenoja; Emma-Julia Vainionpää, 2018. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.