University of Oulu

Kultananopartikkelit sädeherkistäjänä

Saved in:
Author: Rautioaho, Arto1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Science, Physics
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.7 MB)
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201805221876
Language: Finnish
Published: Oulu : A. Rautioaho, 2018
Publish Date: 2018-05-22
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:
Tämän kandidaatintyön tarkoituksena on luoda katsaus kultananopartikkeleiden toimintaan sädehoidossa ja etsiä vastausta kysymyksiin mihin kultananopartikkeleiden toiminta sädeherkistäjinä perustuu ja voiko niitä mahdollisesti käyttää terapeuttisesti tulevaisuudessa. Aihepiiri on kohtalaisen uusi ja osittain tuntematon, niin yksiselitteistä vastausta kysymyksiin ei tämän työn puitteissa löytynyt. Tällä hetkellä voidaan luotettavasti osoittaa kultananopartikkeleiden herkistävän soluja säteilylle ja voidaan ehdottaa useita toimintamekanismeja kultananopartikkeleiden toiminnalle. Epäselväksi kuitenkin jää edelleen kuinka suuressa roolissa mikäkin toimintamekanismi on toisiinsa nähden. Pienillä kymmenien kilovolttien energioilla kultananopartikkeleiden toiminta perustuu suurilta osin kullan kudoksia huomattavasti suurempaan massavaimennuskertoimeen. Sädehoidossa yleisesti käytetyillä megavolttiluokan energioilla vahvaksi selitysehdokkaaksi nousee matalaenergisten elektronien tuotanto. Ne näyttävät aiheuttavan solutuhoa kahdella eri mekanismilla: vaikuttamalla suoraan DNA-juosteisiin sekä epäsuorasti lisäämällä solun sisällä radikaalien muodostusta, jotka puolestaan reagoivat DNA:n kanssa. Myös kultananopartikkeleiden toiminta katalyyttinä radikaalien muodostumisen yhteydessä nousee potentiaaliseksi ehdokkaaksi kultananopartikkeleiden toiminnan selittämiseksi.
see all

Subjects:
Copyright information: © Arto Rautioaho, 2018. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.