University of Oulu

Toiminnallisuus ja fyysinen aktiivisuus päiväkodissa

Saved in:
Author: Saukkoriipi, Hanna1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.2 MB)
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201805221877
Language: Finnish
Published: Oulu : H. Saukkoriipi, 2018
Publish Date: 2018-05-29
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:
Tämän kirjallisuuskatsauksena toteutetun tutkielman aiheena on päiväkodin toiminnallisuus liikunnan näkökulmasta tarkasteltuna. Tutkielmassa vastataan kysymyksiin, millä tavoin päiväkodeissa voidaan vaikuttaa lasten fyysiseen aktiivisuuteen ja miten toiminnallisuus siellä näyttäytyy. Lisäksi tutkielmassa haetaan vastauksia kysymykseen, millaisia toiminnallisen oppimisen menetelmiä päiväkodeissa hyödynnetään. Tutkielmassa toiminnallisuudella tarkoitetaan liikunnallista toiminnallisuutta ja toiminnallisella oppimisella viitataan fyysistä aktiivisuutta sisältäviin oppimistilanteisiin. Varhaisvuosien fyysisen aktiivisuuden suositus on vähintään 3 tuntia liikuntaa päivittäin. Tämä suositus sisältää tunnin kuormittavuudeltaan raskaampaa sekä kaksi tuntia kevyempää liikuntaa. Lisäksi suositukset painottavat pitkien istumisjaksojen välttämistä. Tehty tutkimus osoittaa, etteivät nykyiset varhaisvuosien fyysisen aktiivisuuden suositukset täysin toteudu. Tässä tutkielmassa käsittelen aiempien tutkimuksien perusteella päiväkotipäiviin kuuluvien rutiinien toiminnallisuutta. Tutkimuksien perusteella päiväkotipäivät sisältävät hyvin paljon passiivista toimintaa. Näin ollen istuen tapahtuvaa toimintaa ja esimerkiksi odotustilanteita tulisi pyrkiä välttämään. Kantavana ajatuksena painottuukin toiminnallisuuden lisääminen vähitellen jokaiseen päiväkotipäivään sekä päivittäisiin rutiineihin. Tutkimuksissa ohjatun toiminnan passiivisuus korostui. Sen vuoksi on perusteltua tarkastella keinoja, miten toiminnallisuutta voidaan lisätä päiväkodin ohjatussa toiminnassa. Tutkielman aihe on linjassa vuonna 2012 perustetun Ilo kasvaa liikkuen -ohjelman kanssa. Ohjelman tavoitteena on lisätä liikuntaa varhaiskasvatukseen. Ohjelma kannustaa pohtimaan päiväkotien päivittäisiä rutiineja uudelleen niiden toiminnallisuuden ja fyysisen aktiivisuuden näkökulmasta. Tutkimuksien valossa fyysisen aktiivisuuden ja toiminnallisuuden lisääminen päiväkodeissa korostuu. Tässä tutkielmassa paneudutaan myös varhaiskasvattajien rooliin sekä merkitykseen päiväkodin toiminnallisuudessa sekä lasten fyysisen aktiivisuuden suosituksien toteutumisessa. Suuri osa väestömme varhaiskasvatusikäisistä lapsista osallistuu varhaiskasvatukseen ja viettää siellä päivittäin keskimäärin jopa 8–9 tuntia. Näin ollen varhaiskasvattajat ja päiväkodit ovat keskeisessä asemassa lasten fyysisen aktiivisuuden suosituksien toteutumisen edistämisessä.
see all

Subjects:
Copyright information: © Hanna Saukkoriipi, 2018. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.