University of Oulu

Mediakasvatus perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa vuosina 2004 ja 2014

Saved in:
Author: Lauri, Linda1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.3 MB)
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201805231913
Language: Finnish
Published: Oulu : L. Lauri, 2018
Publish Date: 2018-05-29
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:
Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet on julkaisu, joka määrittää opetuksen järjestämistä Suomessa. Sitä päivitetään aika ajoin, noin 10 vuoden välein. Viimeisin versio on julkaistu vuonna 2014. Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet määrittelevät reunaehdot, joiden mukaan opettajan tulee opetuksensa järjestää. Näin ollen siinä määritellään myös mediakasvatuksen järjestäminen peruskoulussa. Tämä kandidaatintyö keskittyy tutkimaan mediakasvatuksen ilmenemistä perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa vuosina 2004 ja 2014. Työ on kirjallisuuskatsaus, jossa vertaillaan kyseisten opetussuunnitelmien sisältöjä ja pohditaan tällä aikavälillä mediakasvatuksessa tapahtuneita muutoksia. Kandidaatintyö alkaa mediakasvatuksen ja siihen liittyvien käsitteiden määrittelyllä. Lisäksi tässä työssä tutustutaan mediakasvatuksen historiaan Suomessa sekä sivutaan ulkomaista tutkimusta mediakasvatuksen käsitteistöstä. Mediakasvatus ilmeni tutkimuksen myötä moniselitteiseksi käsitteeksi. Tässä työssä mediakasvatus määritellään medioiden ja mediasisältöjen pohdinnaksi ja analysoinniksi opetuksessa. Lisäksi huomioidaan myös tietoteknisten välineiden käyttö, mutta pääpaino on medioiden sisällöissä. Nämä näkökulmat löytyivät myös perusopetuksen opetussuunnitelman perusteista. Viimeisin opetussuunnitelma (2014) painottaa mediakasvatusta huomattavasti enemmän kuin aiempi (2004). Syitä tähän ovat muun muassa globalisaatio, teknologian kehitys ja sosiaalisen median nousu. Mediakasvatus on nykyään enemmän pinnalla kuin ennen. Sille on teknologian ja median kehityksen myötä enemmän tarvetta. Näin ollen mediakasvatuksen tutkiminen on ajankohtaista ja tärkeää. Se on myös opettajan työn kannalta merkittävää, mutta mediakasvatuksen ei kuitenkaan tule jäädä vain opettajien vastuulle. Heidän lisäksi vanhemmilla on kasvatusvastuu tällä saralla.
see all

Subjects:
Copyright information: © Linda Lauri, 2018. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.