University of Oulu

Lajityyppien sekoitus Edgar Rice Burroughsin Mars-sarjassa

Saved in:
Author: Rautioaho, Miikka1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Humanities, Literature
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.6 MB)
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201805241927
Language: Finnish
Published: Oulu : M. Rautioaho, 2018
Publish Date: 2018-05-24
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Kuusisto, Pekka
Reviewer: Kuusisto, Pekka
Korpua, Jyrki
Description:
Pro gradu -työssäni tarkastelen lajityyppien sekoitusta yhdysvaltalaisen kirjailijan Edgar Rice Burroughsin Mars-sarjassa keskittyen erityisesti sarjan kolmeen ensimmäiseen osaan, jotka ovat A Princess of Mars (1912), The Gods of Mars (1913) ja The Warlord of Mars (1914). Pyrin selventämään Mars-sarjan teosten lajityyppien valikoimaa ja sijoittamaan teokset osaksi merkittävimpien lajityyppiensä historiaa. Mars-sarjan teokset julkaistiin 1912–1964. Julkaisuista viimeisin on kokoelma, jonka teokset kirjoitettiin 1940-luvulla. Keskeisimmät tutkielmani kysymykset ovat: Mitä lajityyppejä Mars-sarjasta on havaittavissa ja millaisia yhdistelmiä nämä lajityypit luovat? Miten Mars-sarjan teokset sijoittuvat kirjallisuushistoriaan ja mikä on niiden vaikutus myöhempään kirjallisuuteen? Tutkimukseni teoreettisena lähtökohtana on kirjallisuuden genreteoria, jonka käsitteistä oleellisin on lajityyppi eli genre. Genreteoriaa on käytetty kirjallisuudentutkimuksessa niin luokitteluun kuin kommunikaatioon ja tulkintaankin. Hyödynnän genreteorian osalta erityisesti skotlantilaisen genreteoreetikon ja kirjallisuuskriitikon Alastair Fowlerin näkemyksiä. Metodina tutkimuksessani käytän tyypittelyä ja lajityyppien tunnistamisessa eri lähteistä poimittuja kirjallisten lajityyppien määrittelyjä ja kuvauksia. Kirjallisuuden lajityyppien teoreettisen tarkastelun lisäksi tutkielmassa on myös biografinen näkökulma. Edgar Rice Burroughsin elämästä ja asenteista on havaittavissa yhteyksiä Mars-sarjan keskeisenä sankarina toimineeseen John Carteriin ja Mars-sarjan teoksiin hän on piilottanut myös yhteiskunnallista kritiikkiään. John Carter on kuin paranneltu versio kirjailijasta itsestään. Tätä näkökulmaa avaan kirjailijan lyhyen taustoituksen kautta. Tutkimukseni osoittaa, että Mars-sarjasta on havaittavissa fantasiakirjallisuuden, tieteiskirjallisuuden ja romanttisen kertomuksen tärkeimmät elementit sekä joukko muita lajeja ja alalajeja, joista oleellisimmat ovat seikkailu ja lännenkirjallisuus. Mars-sarjan kirjoitusaikana spekulatiivinen fiktio ei vielä kuitenkaan ollut selkiytynyt omiksi kirjallisuuden lajeikseen ja Burroughsin teokset olivat osaltaan niitä luomassa. Useiden lajityyppien yhdistelmä toimii Mars-sarjassa teoksia rikastuttavana elementtinä.
see all

Subjects:
Copyright information: © Miikka Rautioaho, 2018. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.