University of Oulu

Sosiaalipedagogisen hevostoiminnan mahdollisuudet

Saved in:
Author: Ylianttila, Meri1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.4 MB)
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201805251936
Language: Finnish
Published: Oulu : M. Ylianttila, 2018
Publish Date: 2018-05-29
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:
Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, mitä on sosiaalipedagoginen hevostoiminta ja millaisia vaikutuksia sen käytöstä tukimuotona on saatu lasten ja nuorten kohdalla. Työssä perehdytään sosiaalipedagogisen hevostoiminnan teoreettiseen viitekehykseen eli sosiaalipedagogiikkaan. Sosiaalipedagogiikan käsitteen moninaisuuden vuoksi on käsiteltävä myös teorian taustaa, jotta käsitteen määritteleminen on kattavampaa. Sosiaalipedagoginen hevostoiminta määritellään ja sen tausta selvitetään sekä esitellään Suomessa käytettäviä hevosavusteisia kuntoutus- ja hyvinvointipalveluita. Työssä perehdytään myös hevosen ominaisuuksiin kuntoutuseläimenä. Sosiaalipedagogisen hevostoiminnan tehtävänä on sosiaalisten ongelmien ja syrjäytymisen ennaltaehkäisy sekä ihmisen hyvinvoinnin kokonaisvaltainen lisääminen. Toiminnan peruselementit — toiminnallisuus, yhteisöllisyys, elämyksellisyys ja dialogisuus — pohjautuvat suoraan sosiaalipedagogiikkaan. Sosiaalipedagogisessa hevostoiminnassa hyödynnetään tietoisesti hevosen kanssa tapahtuvan vuorovaikutuksen eheyttävää ja voimauttavaa vaikutusta sekä sosiaalipedagogiikan ajatteluperinteitä. Yksi yhteiskuntamme merkittävistä ongelmista on lasten ja nuorten pahoinvointi sekä syrjäytyminen. Hyvinvoinnin tueksi on viime vuosina alettu kehittää useita vaihtoehtoisia hoitomenetelmiä, joissa eläimet ovat osana kuntoutusprosessia. Eläinten kautta luottamusprosessi vahvistuu ja keskustelu helpottuu. Sosiaalipedagoginen hevostoiminta on yksi esimerkki syrjäytymisen ehkäisyyn tähtäävästä ja korjaavasta toiminnasta. Toiminta ei ole terapiaa, vaan sosiaalipedagogisessa talliyhteisössä toteutettavaa kuntoutus- ja kasvatustyötä. Sosiaalipedagoginen hevostoiminta on yhä melko tuntematon kuntoutusmuoto ja alalta puuttuvat vielä täysin luotettavat ja yleistettävissä olevat tutkimustulokset. Toteutettujen tutkimusten ja projektien kautta huomattiin kuitenkin, että sosiaalipedagoginen hevostoiminta vaikuttaa positiivisesti lasten ja nuorten käyttäytymisen ja tunteidensäätelyyn, vahvistaa minäkuvaa, elämänhallintaa ja motivoi. Tutkimustulokset tukevat muita tuloksia hevosavusteisen toiminnan hyödyistä kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin tukijana.
see all

Subjects:
Copyright information: © Meri Ylianttila, 2018. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.