University of Oulu

Lukukoiran vaikutus oppilaan lukumotivaatioon

Saved in:
Author: Auvinen, Nina-Emilia1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.4 MB)
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201805251937
Language: Finnish
Published: Oulu : N.-E. Auvinen, 2018
Publish Date: 2018-05-29
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:
Tämän kasvatustieteen kandidaatin -tutkielman tarkoituksena on tutkia kirjallisuuskatsauksen menetelmin, minkälainen vaikutus lukukoiratoiminnalla on oppilaan lukumotivaatioon. Lisäksi tarkoituksena on selventää lasten lukumotivaatioon vaikuttavia seikkoja ja avata lukukoiratoiminnan periaatteita ja siitä saatuja tutkimustuloksia. Suomalaislasten lukutaito sekä lukuharrastuneisuus ovat vähentyneet viime vuosina merkittävästi, joten erilaisten lukemaan motivointikeinojen etsiminen ovat tulleet osaksi opettajan työtä. Lukuelämysten ja -kokemusten luominen lapselle on myös yksi perusopetuksen opetussuunnitelman tavoitteista. Lukumotivaatio rakentuu pitkälti samalla tavalla kuin motivaatio yleensäkin. Tärkeimpiä vaikuttavia tekijöitä ovat oppilaan tavoitteet, tunteet, uskomukset ja kiinnostus, myös motivaatio-orientaatiolla on vaikutusta lukumotivaation kehittymiseen. Lisäksi tärkeä rooli on myös luettavilla kirjoilla sekä opettajan kannustuksella. Lukukoiratoiminnan pääperiaatteena on tarjota oppilaalle kuunteleva korva, joka ei arvostele virheitä tai lukemisen hitautta. Koiralle lukemisen on huomattu rentouttavan oppilaita sekä vähentävän ääneen lukemisesta johtuvaa jännitystä. Motivaatioteorioiden mukaan itseensä uskomisen parantuessa ja tunteiden muuttuessa tehtävää suorittaessa positiivisemmaksi, motivaation tulisi parantua. Lukukoiratoiminnalla pyritään vaikuttamaan juurikin näihin seikkoihin, jotta oppilas innostuisi lukemisesta. Tämän hetkisten tutkimusten valossa, lukukoiratoiminta vaikuttaa osan oppilaiden lukumotivaatioon positiivisesti.
see all

Subjects:
Copyright information: © Nina-Emilia Auvinen, 2018. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.