University of Oulu

Kauppapaikkojen saavutettavuus ja ilmastovaikutukset Kempeleessä

Saved in:
Author: Nivala, Aleksi1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Science, Geography
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.6 MB)
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201805261944
Language: Finnish
Published: Oulu : A. Nivala, 2018
Publish Date: 2018-05-28
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Rusanen, Jarmo
Kotavaara, Ossi
Reviewer: Rusanen, Jarmo
Kotavaara, Ossi
Description:
Autoistumisen myötä kaupan rakenne on hajaantunut myös keskustojen ulkopuolelle. Ilmastonmuutoksen torjumiseksi yhteiskuntarakennetta tulisi kuitenkin kehittää vähäpäästöisempään suuntaan. Siksi tämän tutkielman tavoitteena on selvittää Kempeleessä sijaitsevien kauppapaikkojen saavutettavuutta eri kulkumuodoilla ja kauppapaikkoihin suuntautuvan henkilöautoliikenteen CO₂-päästöjä paikkatietomenetelmien avulla. Vertailtavat sijainnit ovat Kempeleen keskusta, Linnakallio, Tupos, Vihiluoto, Zatelliitti ja Zeppelin. Lisäksi tarkastellaan saavutettavuutta eri väestöryhmien kannalta ja eri kulkutapojen osuutta asiointiliikenteestä. Väestöaineistona käytetään väestön sijaintia ja ominaisuuksia kuvaavaa YKR-aineistoa täydennettynä Kempeleen kunnan arviolla väestönlisäyksestä vuoteen 2040 mennessä. Tieverkkoaineistona käytetään Digiroad-aineistoa täydennettynä Kempeleessä rakenteilla olevilla tieosuuksilla. Joukkoliikenneaineistona käytetään Oulun kaupungin avoimen datan joukkoliikenteen reitti- ja aikatauluaineistoa täydennettynä Oulun ja Kempeleen välisellä rautatieosuudella. Saavutettavuuden mittaamisessa käytetään ArcMap 10.3. -ohjelmiston MarketAnalysisTools -lisäosan Huff Model -menetelmää, Add GTFS to Network Dataset -lisäosaa ja Network Analyst -lisäosan Location Allocation -menetelmää. Huffin mallia käyttävä menetelmä jakaa kysynnän kaupallisten keskusten välillä suhteessa niiden saavutettavuuteen ja houkuttelevuuteen. CO₂-päästöjen arvioinnissa käytetään mallia, joka perustuu kumuloituviin ajokilometreihin. Kulkutapaosuuksien arvioinnissa käytetään mallia, joka perustuu kauppapaikkojen ominaisuustietoja hyödyntävään logistiseen regressioanalyysiin. Työn keskeisimpinä tuloksina todettiin, että Zatelliitti olisi sekä saavutettavuuden ja CO₂-päästöjen kannalta paras sijainti. Tämä johtuu moottoritien matka-aikoja ja siten päästöjä lyhentävästä vaikutuksesta. Henkilöauto on kaikissa vertailluissa kohteissa selkeästi merkittävin kulkumuoto. Vähiten henkilöautoliikenteeseen tukeutuva kohde on kuitenkin Kempeleen keskusta. Sosioekonomisten väestöryhmien välillä ei ole merkittäviä eroja saavutettavuuden suhteen. Hyvän saavutettavuuden, yhteiskuntarakenteellisesti keskeisen sijainnin ja suhteellisen monipuolisten liikkumismahdollisuuksien vuoksi rakentaminen olisi Kempeleessä hyvä keskittää keskustan ja Zatelliitin ympäristöön sekoittuneen, tiiviin ja kestävät kulkutavat mahdollistavan yhdyskuntarakenteen luomiseksi.
see all

Subjects:
Copyright information: © Aleksi Nivala, 2018. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.