University of Oulu

Hankintatoimi globaalissa liiketoiminnassa

Saved in:
Author: Martinviita, Matias1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Technology, Mechanical Engineering
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 2.4 MB)
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201805291946
Language: Finnish
Published: Oulu : M. Martinviita, 2018
Publish Date: 2018-05-29
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:
Tämän kandidaatintyön tarkoituksena on esitellä lukijalle hankintatoimen roolia globaalissa liiketoiminnassa toimivassa yrityksessä. Työssä esitellään aluksi kansainvälisen kaupankäynnin haasteita ja hankintatoimen merkitystä yritysten liiketoiminnassa. Tämän jälkeen työssä tuodaan esille perusteita hankintatoimesta sekä ostamisesta yritysten välisessä kaupankäynnissä. Työn aihe on hyvin laaja, joten työssä on tarkoituksena luoda katsaus vain hankintatoimen keskeisimpiin osa-alueisiin. Tämän työn tarkoituksena on antaa peruskuva hankintatoimesta ja se tarjoaa pohjan myös lukijan omaan jatkoperehtymiseen aiheeseen.
see all

This thesis is about to procurement in global business. The goal for this thesis is to introduce challenges in global business, the role of procurement in business, basics methods of procurement and purchasing in industrial business. The topic of this thesis is very broad so this thesis describes the very basics on procurement and purchasing. Thesis is designed to give readers basic information of procurement and to provide basis for studying subject more later.
see all

Subjects:
Copyright information: © Matias Martinviita, 2018. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.