University of Oulu

Värähtelymittauksen toteuttaminen Raspberry Pi:llä

Saved in:
Author: Mutanen, Eemeli1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Technology, Mechanical Engineering
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 3.6 MB)
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201805291947
Language: Finnish
Published: Oulu : E. Mutanen, 2018
Publish Date: 2018-05-29
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:
Kandidaatintyössä tavoitteena oli selvittää, pystytäänkö Raspberry Pi -tietokoneella ja siihen liitettävällä värähtelyanturilla suorittamaan CNC-jyrsinkoneen värähtelymittauksia riittävän luotettavasti, jotta tällaista järjestelmää voitaisiin käyttää jyrsimen valvontajärjestelmän osana. Kandidaatintyön teoriaosuudessa perehdyttiin värähtelymittauksen teoriaan sekä värähtelyantureiden toimintaan ja ominaisuuksiin. Tutkimusten pohjalta valittiin ominaisuuksien puolesta värähtelymittauksiin soveltuva anturi, jonka toimintaa käytännön työosiossa selvitettiin. Käytännön työosiossa suoritettiin CNC-jyrsinkoneen värähtelymittaus käyttäen Raspberry Pi -tietokonetta ja siihen liitettyä ADXL345-kiihtyvyysanturia. Mittaus ei onnistunut toivotulla tavalla, koska anturilta saatavan kiihtyvyysdatan näytteiden tiedonsiirtonopeus oli huomattavasti matalampi kuin anturin näytteistystaajuus. Tulokset eivät olleet käyttökelpoisia, kun niitä verrattiin vertailumittarilla mitattuihin arvoihin.
see all

In this thesis the aim was to study if it could be possible to measure vibration of CNC milling machine using Raspberry Pi with an accelerometer. The theory section of the thesis describes the theory of vibration measurement and vibration sensors. The vibration of CNC milling machine was measured using Raspberry Pi and ADXL345-accelerometer in the practical section. The measurement did not work because the data transfer rate of the accelerometer was too low. The measurement results were analyzed and it became clear that these results were not useful.
see all

Subjects:
Copyright information: © Eemeli Mutanen, 2018. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.