University of Oulu

Tietoturvakäyttäytyminen organisaatioissa

Saved in:
Author: Kruuti, Arttu1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Information Technology and Electrical Engineering, Information Processing Science
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.4 MB)
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201805301961
Language: Finnish
Published: Oulu : A. Kruuti, 2018
Publish Date: 2018-05-30
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:
Tietoturvakäyttäytyminen on tutkimusala, jota on lähdetty kehittämään, kun useat tutkimukset ovat huomanneet käyttäjien oleva suurin riski organisaatioiden tietoturvalle. Aiemmin huomio on keskittynyt enemmän teknisiin tietoturvaratkaisuihin, jotka ovat välttämättömiä, mutta niistä ei ole apua, kun organisaation omat työntekijät altistavat järjestelmän uhille, joita vastaan ratkaisuja ei ole suunniteltu. Tutkimusta on teknisten ratkaisujen sijaan alettu kohdistamaan asioihin kuten tietoturvapolitiikat ja niiden noudattaminen, sekä muihin ihmisläheisempiin aiheisiin. Näiden tutkimusten avulla yritetään löytää keinoja parantaa työntekijöiden tietoturvaohjeiden noudattamista ja kehittää niitä edelleen niin, että käyttäjät haluavat itse toimia turvallisemmin, eivätkä koe tietoturvaan liittyviä toimenpiteitä ylimääräisenä työnä ja ymmärtävät niiden tärkeyden. Tämän kirjallisuuskatsauksen tarkoituksena on esitellä organisaatioiden työntekijöiden tietoturvakäyttäytymisen tutkimuksen osa-alueita, jotka kertovat käyttäjien toiminnasta ja siihen vaikuttavista tekijöistä heidän työympäristössään. Tutkimuksen pohjalta tuodaan esiin myös jatkotutkimuskohteita. Tutkimuksen tulokset kokoavat yhteen eri ominaisuuksia ja alueita, joita olisi hyvä ottaa huomioon, kun kehitetään tietoturvapolitiikkoja ja -koulutusta organisaatioissa. Näiden löydöksien avulla organisaatiot voisivat paremmin suunnitella politiikkansa ja muut ohjeensa vastaamaan eri rooleissa toimivien työntekijöiden tarpeita. Tuloksista löytyy myös huomioita siihen, miten käyttäjien ympäristö tulisi ottaa huomioon.
see all

Subjects:
Copyright information: © Arttu Kruuti, 2018. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.