University of Oulu

Mikä auttaa jaksamaan hoitotyössä

Saved in:
Author: Hannu, Nina1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Medicine, Health Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.8 MB)
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201805301967
Language: Finnish
Published: Oulu : N. Hannu, 2018
Publish Date: 2018-05-30
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:
Tämän kirjallisuuskatsauksen tarkoituksena oli selvittää hoitotyön työssä jaksamisen edistäviä ja heikentäviä tekijöitä. Tavoitteena oli huomioida kokonaisvaltaisuus työhyvinvoinnissa ja selvittää mitkä keinot auttavat ylläpitämään työssä jaksamista. Hoitotyö on fyysisesti, psyykkisesti ja henkisesti hyvin haastava ala sekä työympäristö. Onkin tärkeää pyrkiä löytämään uusia keinoja, joilla voidaan tukea työssä jaksamista. Yhteiskunnan tulee etsiä tehokkaita keinoja millä tukea, ylläpitää ja kehittää hoitotyöntekijöiden työhyvinvointia. Aikaisemmat tutkimustulokset tukevat tämän kirjallisuuskatsauksen tuloksia työn positiivisten vaikutusten hyödyntämisestä työssä jaksamisen tukemisessa ja kehittämisessä. Tutkimus toteutettiin systemaattista kirjallisuuskatsausta mukaillen keväällä 2018. Aineisto analysoitiin induktiivisen sisällön analyysin mukaan. Tiedonhaku tehtiin CINAHL-, Scopus- ja Medic- tietokannoista. Lopulliseen aineistoon valikoitui neljä (n= 4) alkuperäistä kansallista ja kansainvälistä artikkelia vuosilta 2010–2018. Tutkimuksen tulokset on esitetty työssä jaksamisen vahvistamisen näkökulmasta. Tutkimustuloksista nousi neljä tekijää: positiiviset vaikutukset, terveyskäyttäytyminen, terveyspääoma ja voimaantuminen, joiden avulla pystytään tukemaan hoitotyöntekijöitä ja heidän työssä jaksamistaan. Tutkimustuloksista nousi kolmetasoa: yksilö-, organisaatio- ja yhteiskuntataso, jotka vaikuttavat hoitotyössä työssä jaksamisen elementteihin.
see all

Subjects:
Copyright information: © Nina Hannu, 2018. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.