University of Oulu

Teräsrakenteiden stabiliteettitarkastelujen verifiointi

Saved in:
Author: Salonen, Andrei1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Technology, Mechanical Engineering
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 4.7 MB)
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201805311972
Language: Finnish
Published: Oulu : A. Salonen, 2018
Publish Date: 2018-05-31
Thesis type: Master's thesis (tech)
Tutor: Kangaspuoskari, Matti
Niemi, Antti
Laine, Ville
Vaiste, Jussi
Reviewer: Kangaspuoskari, Matti
Niemi, Antti
Description:
Tämän diplomityön tarkoituksena on tutkia teräsrakenteiden stabiliteetin hallintatilanteita ja määrittää muutamiin tavanomaisiin mitoitustilanteisiin verifioidut parametriarvot hyödyntäen lineaarista ja epälineaarista stabiilisuusanalyysiä. Nurjahdus-, kiepahdus- ja lommahduskestävyyden todellisia vaikutusmekanismeja tutkitaan hyödyntäen ohutkuorielementtejä ja palkkirakenteiden stabiliteetin ominaismuotoja. Diplomityön teoriaosuudessa tarkastellaan nurjahdusta, kiepahdusta ja levyn lommahdusta sekä elementtimenetelmän käyttöä rakenneanalyysissä. Työn soveltavassa osassa tarkastellaan taivutetun yksiaukkoisen I-palkin kiepahduskestävyyttä sekä siirtokehikon globaalia stabiliteettiä.
see all

The aim of this thesis is to study the stability control of steel structures and to employ linear and nonlinear stability analysis to verify the design parameters associated to few common design situations. Actual effective mechanisms of flexural buckling, lateral torsional buckling and plate buckling resistance are analysed using thin shell elements and eigenvalue analysis. The theoretical part of this thesis examines flexural buckling, lateral torsional buckling and plate buckling as well as the use of finite element method in structural analysis. The experimental part of the thesis includes analysis of lateral torsional buckling of a simple I-beam and global stability analysis of a steel frame.
see all

Subjects:
Copyright information: © Andrei Salonen, 2018. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.