University of Oulu

Darkness explored : reflections on violence and human nature in relation to selected themes in Niall Griffiths’ Sheepshagger

Saved in:
Author: Vesanen, Jonna1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Humanities, English Philology
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.6 MB)
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201805311984
Language: English
Published: Oulu : J. Vesanen, 2018
Publish Date: 2018-06-01
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Alarauhio, Juha-Pekka
Reviewer: Siromaa, Maarit
Alarauhio, Juha-Pekka
Description:
This master’s thesis reflects on aspects of violence and human nature in relation to Niall Griffiths’ (1966–) Sheepshagger (2001). Set in West Wales, the novel offers a cogent and compelling study of why an underprivileged and abused individual resorts to violence. Through the protagonist, Ianto, Sheepshagger develops themes stemming from trauma and desires for revenge and sense of belonging. The novel provides a penetrating study of an individual’s longing for recognition and spiritual fulfilment, demonstrating how society’s failure to offer appropriate outlets may lead to extreme behaviour, including violence. Moreover, Sheepshagger explores the social dynamics that involve aggression and exclusion, illuminating a cycle of discrimination and brutality. This thesis considers these phenomena in relation to the concept of the ‘other’, which refers to the process of perceiving something as different from oneself. Theories and ideas focusing on the ‘other’ present useful tools for analysing the relationship between violence and discrimination in Sheepshagger. Furthermore, as this concept is often used in the field of postcolonial literary studies, this thesis draws for theoretical background on Kirsti Bohata’s lucid work, Postcolonialism Revisited: Writing Wales in English (2014). In addition, I consult The Encyclopedia of the Gothic (2016) which expounds a number of terms and concepts that are of value when examining Ianto’s role as an outsider. Sheepshagger not only depicts a world overwhelmed by brutality but also suggests that violence has always been part of human existence. Moreover, the novel juxtaposes animal savagery with human acts of violence, questioning the gulf between the two. Thus, Sheepshagger seems to subscribe to a posthumanist view that contradicts some generally accepted humanist ‘truths’. Related and often opposing ideas introduced by philosopher John Gray in Straw Dogs (2002) and psychologist Steven Pinker in The Blank Slate (2002) are used in analysis of this and other aspects of the novel. Additionally, to support the concept that violence is interminable, Sheepshagger makes use of historical and geological references and also employs Celtic symbolism often connected to death and ill omens. As the novel tries to make sense of the human inclination towards violence, it introduces reflections on good and evil, free will and nature versus nurture. In order to examine these elements as thoroughly as possible, this thesis utilises an interdisciplinary approach to its subject, combining theories and ideas from the fields of history, anthropology, philosophy and psychology. By examining violence from various angles, it offers both a detailed analysis of Griffiths’ novel and an attempt to uncover some facts about humanity and its relationship to brutality.
see all

Tämä pro gradu -tutkielma tarkastelee väkivallan ja ihmisyyden eri puolia Niall Griffithsin (1966–) Sheepshagger-romaanissa (2001). Tämä Länsi-Walesiin sijoittuva teos kuvaa uskottavasti kuinka vähäosainen yksilö — romaanin päähenkilö Ianto — ajautuu väkivallan kierteeseen. Ianton kautta Sheepshagger käsittelee trauman, kostonhalun ja kuuluvuuden tunteen moninaisia teemoja. Ennen kaikkea romaani analysoi yksilön hyväksynnän kaipuuta ja sitä, mitä seuraa, jos yhteiskunta ei vastaa tähän kaipuuseen. Merkityksettömyyden tunne johtaa turhautumiseen, joka puolestaan purkautuu väkivaltana ja muina äärimmäisinä tekoina. Lisäksi romaani tarkastelee aggression ja syrjinnän välisiä vuorovaikutussuhteita — teoksen tätä piirrettä tutkielma erittelee toiseuden käsitteen avulla. Toiseuteen liittyvät teoriat tarjoavat hyödyllisiä tapoja analysoida väkivallan ja ulkopuolisuuden teemoja Griffithsin romaanissa, ja koska käsite kuuluu vahvasti jälkikoloniaalisen kirjallisuuskritiikin piiriin, hyödyntää tutkielma Kirsti Bohatan teosta ”Postcolonialism Revisited: Writing Wales in English” (2014). Lisäksi kauhuromantiikan hakuteos ”The Encyclopedia of the Gothic” (2016) selittää kattavasti käsitteitä ja ilmiöitä, jotka auttavat erittelemään Ianton ja väkivallan roolia romaanissa. Sheepshagger ei pelkästään kuvaa äärimmäisen raakaa maailmaa vaan antaa myös ymmärtää, että väkivalta on aina ollut osa ihmiseloa. Lisäksi teos rinnastaa eläinmaailman raakuuden ja ihmisten väkivaltaisuuden tavalla, joka näyttää kyseenalaistavan näiden välisen eron. Näin ollen Sheepshaggerin voi väittää edustavan jälkihumanistista näkökantaa, joka pyrkii horjuttamaan tiettyjä laajalti hyväksyttyjä käsityksiä ihmisyydestä. Tämän aihepiirin tarkastelussa tutkielma hyödyntää kahta keskenään hyvin erilaista lähdettä: filosofi John Grayn kirjaa ”Straw Dogs” (2002) ja psykologi Steven Pinkerin teosta ”The Blank Slate” (2002). Griffithsin romaanin brutaalia ilmapiiriä tehostavat lukuiset väkivalta- ja kuolema-aiheiset historialliset ja arkeologiset viittaukset, minkä lisäksi teos hyödyntää kelttiläistä symboliikkaa, joka sekin usein liittyy pahaenteisesti kuolemaan. Kaiken tämän ohella Sheepshagger yrittää ymmärtää ihmisluonnon taipumusta raakuuteen, ja samalla se myös pohtii hyvän ja pahan eroa, vapaan tahdon määritelmää sekä perimän ja kasvatuksen välisiä vuorovaikutussuhteita. Jotta tutkielma käsittelisi teoksen yllä mainittuja piirteitä mahdollisimman kattavasti, hyödyntää se poikkitieteellistä lähestymistapaa, joka yhdistää historian, antropologian, filosofian ja psykologian käsitteitä. Tarkastelemalla väkivallan roolia eri näkökulmista tämä pro gradu -tutkielma pyrkii analysoimaan Griffithsin romaania mahdollisimman kattavasti sekä selvittämään, mitä teos kertoo ihmisyydestä ja sen suhteesta väkivaltaan.
see all

Subjects:
Copyright information: © Jonna Vesanen, 2018. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.