University of Oulu

Maahanmuuttajat Kalevan ja Aamulehden henkilöjutuissa 2011–2016

Saved in:
Author: Niemelä, Sakari1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Humanities, Information Studies
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 2.3 MB)
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201805311990
Language: Finnish
Published: Oulu : S. Niemelä, 2018
Publish Date: 2018-06-01
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Kortelainen, Terttu
Reviewer: Karvonen, Erkki
Kortelainen, Terttu
Description:
Tutkielman aiheena on maahanmuuttajien representaatio suomalaisessa mediassa. Keskityn uutisjournalismin ulkopuolisiin representaatioihin. Tarkastelen maahanmuuttajista tehtyjä henkilöhaastatteluita ja kysyn, miten ne esittävät päähenkilönsä. Tutkimusaineisto koostuu kahdessa sanomalehdessä, Kalevassa ja Aamulehdessä, julkaistuista henkilöhaastatteluista. Aineisto on kerätty vuosilta 2011–2016. Lähestyn tutkimuskohdetta laadullisena ilmiönä. Tutkimusmenetelmänä käytän diskurssianalyysiä. Etsin henkilöjutuista säännönmukaisesti toistuvia puhetapoja eli diskursseja, jotka koskevat maahanmuuttajia. Lisäksi tarkastelen, millaisia toiminnan mahdollisuuksia nämä diskurssit tarjoavat kohteilleen. Tässä tarkastelussa hyödynnän subjektiposition käsitettä. Tunnistin maahanmuuttajien henkilöjutuissa kuusi diskurssia, joista neljä esiintyi suhteellisen usein. Nämä neljä diskurssia ovat ahkeruus-diskurssi, ennakkoluulojen vastustamisen diskurssi, voitetut vaikeudet -diskurssi sekä Suomen ihailu -diskurssi. Selvästi harvemmin aineistossa esiintyivät menestymisen diskurssi ja piilotetun paljastaminen -diskurssi. Diskurssien pohjalta tunnistin neljä subjektipositiota, joita henkilöjutuissa tarjotaan maahanmuuttajille: itseensä luottava osallistuja, Suomen ihailija, oman alansa taituri ja suomalaisten herättelijä. Maahanmuuttajista tehdyissä henkilöjutuissa on usein hyvin positiivinen tunnelma. Positiivisuus ilmenee juttujen suhtautumisessa päähenkilöön sekä siinä, miten päähenkilön kerrotaan suhtautuvan Suomeen. Positiivisuutta voi selittää se, että valtamedia on sitoutunut monikulttuurisen yhteiskunnan arvoihin. Kielteisiksi miellettyjä aiheita, kuten rasismia, käsitellään maahanmuuttajien henkilöjutuissa tämän tutkimuksen perusteella harvoin.
see all

Subjects:
Copyright information: © Sakari Niemelä, 2018. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.