University of Oulu

“You know you that bitch when you cause all this conversation” : Beyoncé’s audio-visual album Lemonade, bell hooks, the roundtable group post and research positionality

Saved in:
Author: Lääveri, Laura1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Humanities, English Philology
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.4 MB)
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201805311992
Language: English
Published: Oulu : L. Lääveri, 2018
Publish Date: 2018-06-01
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Siromaa, Maarit
Haddington, Pentti
Reviewer: Siromaa, Maarit
Haddington, Pentti
Description:
This pro gradu thesis analyzes Black feminist discussion about pop artist Beyoncé’s visual album Lemonade. The discussion is analyzed through bell hooks’s essay Moving Beyond Pain and the counter commentaries of the Black feminist roundtable on bell hooks, Beyoncé and “Moving Beyond Pain”. The analysis focuses on comparing the arguments of hooks’s essay with the Black feminists’ group post, as well as positioning these arguments with the themes and images of Lemonade itself. The analysis looks at differences of perception in three selected themes: patriarchy, commodity and violence. In addition to analyzing the debate between the two selected texts, the pro gradu thesis conducts a discussion on researcher positionality. The main focus is on how the position and privileges of a White, European, female researcher impact the research process that discusses the experience of Black women in the United States. The background material of this research consists of feminism, black feminism and intersectionality. The first two theoretical introductions aim at providing an overall understanding of how the feminist movement has developed, and how Black feminism was born out of the need to vocalize particular challenges that Black women encounter in comparison to White, middle-class women. In addition, the background material discusses intersectionality as a theoretical framework. Intersectionality is used particularly in third-wave feminism as an analytical tool to vocalize challenges that women face due to disadvantages such as race, sexual orientation or disability. Intersectional theory is also used as an analytical tool to discuss research positionality. Based on the analysis it could be suggested that the friction between hooks and the roundtable group post is related to both the feminist wave gap between hooks and the roundtable group post writers, as well as personal interpretations of an work of art. The main friction between hooks and the roundtable group post centers around what Lemonade should have achieved in the context of the Black feminist movement. The position of the researcher has a role in how the study is conducted. The researcher’s privileges and position can be suggested to have an impact on how the researcher observes a topic. Therefore paying attention to one’s research positionality is an important and transparent part of the research process.
see all

Tässä pro gradu -tutkielmassa analysoidaan mustaa feminististä keskustelua, joka liittyy pop-artisti Beyoncén visuaaliseen Lemonade-albumiin. Tätä keskustelua analysoidaan bell hooksin Moving Beyond Pain -esseen ja vastakritiikkien the Black feminist roundtable on bell hooks, “Moving Beyond Pain” kautta. Analyysissä keskitytään vertailemaan hooksin esseen ja ryhmäkirjoituksen argumentteja keskenään. Tämän lisäksi tutkielmassa peilataan näitä argumentteja Lemonade-albumissa esitettyihin teemoihin ja kuviin. Analyysissä keskitytään tarkastelemaan eroavaisuuksia kolmen eri teeman kautta: patriarkaatti, kauppatavara ja väkivalta. Tämän lisäksi tutkimuksessa on tutkijapositiota käsittelevä osuus. Tämän osuuden tarkoitus on keskusteluttaa, kuinka valkoisen, eurooppalaisen naistutkijan asema ja etuoikeudet vaikuttavat tutkimusprosessiin, joka käsittelee mustien naisten kokemuksia Yhdysvalloissa. Tutkimuksen taustamateriaali koostuu kolmesta teoreettisesta näkökulmasta: feminismistä, mustasta feminismistä ja intersektionaalisuudesta. Feminismi ja musta feminismi tarjoavat yleiskatsauksen feministisen liikkeen kehitykseen ja siihen, kuinka musta feminismi syntyi tarpeesta selittää mustien naisten kokemaa syrjintää amerikkalaisessa yhteiskunnassa suhteessa valkoisiin, keskiluokkaisiin naisiin. Intersektionaalisuutta käsitellään teoreettisena työkaluna, joka on saavuttanut tunnettuutta feminismin kolmannen aallon aikana. Intersektionaalinen teoria selittää ja tutkii sitä, miten ”epäetuoikeudet” kuten etnisyys, seksuaalinen orientaatio tai vammat vaikuttavat ihmisen asemaan yhteiskunnassa. Intersektionaalista teoriaa käytetään myös analyyttisena työkaluna tutkimuksen tutkijapositio-keskustelussa. Analyysin perusteella voidaan ehdottaa, että hooksin ja ryhmäkirjoituksen välinen erimielisyys johtuu sekä feministisistä aalloista johtuvista sukupolvieroista että Lemonade-albumin henkilökohtaisista tulkinnoista taideteoksena. hooksin ja ryhmäkirjoituksen selkein hiertymä liittyy siihen, mitä Lemonade-albumin olisi hooksin mielestä pitänyt saavuttaa mustan feministisen liikkeen edistämiseksi. Tämän lisäksi pro gradun tutkijapositio-osuudessa käy ilmi, että tutkijan asemalla ja etuoikeuksilla on vaikutusta tutkimusprosessissa. Voidaan siis väittää, että tutkijan etuoikeuksilla ja asemalla on vaikutusta siihen, millaisen linssin kautta hän tutkimusaihettaan tarkastelee. Oman tutkijaposition kriittinen tarkastelu on tärkeä ja vastuullinen osa tutkimusta ja sen läpinäkyvyyttä.
see all

Subjects:
Copyright information: © Laura Lääveri, 2018. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.