University of Oulu

Kasvatustieteilijöiden uratarinoita : narratiivinen tutkimus lisä- ja täydennyskoulutuksen merkityksestä työuran muotoutumiseen

Saved in:
Author: Heikkilä, Piia1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.8 MB)
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201805312026
Language: Finnish
Published: Oulu : P. Heikkilä, 2018
Publish Date: 2018-06-04
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Alanko, Anu
Reviewer: Uitto, Minna
Alanko, Anu
Description:
Tämän tutkielman tausta nojaa lisääntyneeseen keskusteluun elinikäisestä oppimisesta. Työelämä on muuttunut merkittävästi useiden viime vuosikymmenien aikana ja yli kansallisten rajojen on herätty elinikäisen oppimisen merkitykseen nyky-yhteiskunnassa. Ajan mukana pysyminen edellyttää työntekijöiltä jatkuvaa uuden oppimista ja itsensä kehittämistä. Lisä- ja täydennyskoulutuksen avulla ihmiset voivat vastata omalta osaltaan elinikäisen oppimisen vaatimukseen. Tässä tutkielmassa lisä- ja täydennyskoulutusta tarkastellaan kasvatustieteilijöiden näkökulmasta. Kasvatustieteen koulutus ei tarjoa opiskelijalle tiettyä ammattipätevyyttä, vaan ennemminkin yleisiä akateemisia valmiuksia työelämään. Tästä johtuen tuleva työura aiheuttaa erityisesti opiskelijoiden keskuudessa epävarmuutta. Tutkielmani tarkoituksena on selvittää, millaisia uratarinoita kasvatustieteilijät kertovat tutkinnon valmistumisesta tähän hetkeen. Lisäksi tutkielmani erityinen painopiste on kasvatustieteilijöiden lisä- ja täydennyskoulutuksessa sekä sen merkityksessä heidän työuriensa muotoutumiseen. Teoreettisessa viitekehyksessä tuon esille, mitä kasvatustieteen maisterin tutkinto-ohjelma pitää sisällään ja mihin koulutuksesta valmistuneet ovat tyypillisesti työllistyneet. Lisäksi tarkastelen työelämän muutoksen mukana tuomia ilmiöitä, elinikäistä oppimista sekä lisä- ja täydennyskoulutusta. Tutkimusaineisto on tuotettu ja analysoitu kerronnallisen haastattelun ja analyysin keinoin. Tässä tutkielmassa kerronnallisuus näkyy mahdollisuutena tavoittaa kasvatustieteilijöiden uratarinoita sekä kokemuksia lisä- ja täydennyskoulutuksesta. Tutkimustulosten perusteella kasvatustieteilijöiden uratarinat näyttäytyvät hyvin moninaisina. Lisäksi jokaisella on erilaisia kokemuksia lisä- ja täydennyskoulutuksesta, vaikka yhtäläisyyksiäkin on. Lisä- ja täydennyskoulutus mahdollistaa uralla etenemisen ja uudet työtehtävät, tuo välitöntä hyötyä työllistymiseen, ylläpitää ja kehittää osaamista sekä muuttaa työntekijän henkilökohtaisia ominaisuuksia. Kaikin puolin kasvatustieteilijät suhtautuvat positiivisesti lisä- ja täydennyskoulutukseen myös tulevaisuudessa.
see all

Subjects:
Copyright information: © Piia Heikkilä, 2018. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.