University of Oulu

Yhteinen olohuone : yhteisöllistä asumista Helsingin Ullanlinnaan

Saved in:
Author: Anglé, Kati1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Technology, Oulu School of Architecture
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 13 MB)
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201805312054
Language: Finnish
Published: Oulu : K. Anglé, 2018
Publish Date: 2018-06-01
Thesis type: Master's thesis (tech)
Tutor: Pihlajaniemi, Janne
Reviewer: Ylimaula, Anna-Maija
Herneoja, Aulikki
Soikkeli, Anu-Sisko
Özer-Kemppainen, Özlem
Aarnio, Petri
Pihlajaniemi, Janne
Hirvonen-Kantola, Sari
Description:

Tiivistelmä

Yhteinen olohuone on suunnittelupainotteinen diplomityö, jossa aiheena on uudenlainen yhteisöasumisen ratkaisu urbaaniin ympäristöön. Suunnittelualue sijaitsee rakentamattomalla tontilla Helsingissä, Ullanlinnan kaupunginosassa.

Työni ensimmäisessä osassa tutkin yhteisöä ja väestörakenteiden muutosten vaikutusta ihmisen sosiaaliseen ympäristöön. Tarkastelen myös suomalaisten asumiseen liittyviä toiveita ja pohdin, olisiko nämä tarpeet mahdollista täyttää kestävän kehityksen tavoitteiden puitteissa. Voisiko jakamistalouteen siirtyminen niin asumisessa, kuin omistamisessakin osaltaan toimia ratkaisuna yhteiskunnan kohtaamiin sosiaalisiin ja ekologisiin ongelmiin? Tulisiko nykyisessä asuntotuotannossa kiinnittää enemmän huomiota asukkaiden yhteisöllisyyteen? Ensimmäisen osion lopussa pohdin keinoja toimivan asuinyhteisön muodostamiseen suunnittelijan näkökulmasta.

Toinen osa käsittelee suunnittelemaani yhteisöllistä kerrostaloa ja osion aloitan paikan analyysillä. Asuntosuunnitteluun keskittyneen diplomityöni lähtökohtana toimii jakamistalous ja lähdenkin tutkimaan kuinka paljon asunnon sisäisistä tiloista voisi siirtää koko talon yhteiseen käyttöön. Näitä yhteisiä tiloja jäsennän ensimmäisessä osassa käsittelemieni suunnittelijan työkalujen pohjalta, jotta asukkailla olisi parhaat mahdolliset puitteet yhteisönsä muodostamiseen.

Abstract

This Master’s thesis is a design-oriented project that introduces a new communal living solution in an urban environment. The site is found at an empty lot in Ullanlinna district, Helsinki.

The first part of my thesis addresses community and the effects of the changing demography on an individual’s social environment. I study the wishes of the Finnish people concearning housing and debate the solutions of fulfilling these needs in the frame of sustainable development. Could sharing of goods and spaces work as a partial solution on the sosial and ecological challenges our society is facing? Should the communality of the residents be better considered in the housing production? At the end of the first part I look at the methods of a designer in creating a functional living community.

The second part introduces the communal residential building that I have designed for my thesis and I start with the analysis of the site. Basis of the project is the sharing economy in living and through the design I explore how much of the spaces of a private apartment could be transfered for common use. These spaces I arrange via the designing methods researched in the first part of the thesis so that the residents would have the best possible surroundings in forming their community.

see all

Subjects:
Copyright information: © Kati Anglé, 2018. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.