University of Oulu

Happamat sulfaattimaat ja niiden aiheuttama kuormitus Suomen rannikkoalueilla ja Itämeren vesistöissä

Saved in:
Author: Hämäläinen, Kati1
Organizations: 1University of Oulu, Oulu Mining School, Degree Programme in Geosciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, )
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201805312082
Language: Finnish
Published: Oulu : K. Hämäläinen, 2018
Publish Date: 2018-06-01
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:
Happamia sulfaattimaita edeltäneet sulfiittimaat ovat muodostuneet muinaisen Litorinameren alueelle noin 4000-8000 vuotta sitten. Maaperän hapettuessa sul-fiittimaista muodostuu monimutkaisten kemiallisten reaktioiden seurauksena sul-faattimaita, joista alhaisen pH:n vuoksi lähtevät alkuaineet liikkeelle kuormittaen erityisesti vesistöjä. Happamat sulfaattimaat ovat yleinen ilmiö Suomen rannikko-seudulla ja erityisesti Pohjanmaan alueella. Ihmisen toiminta, esimerkiksi maanvil-jely, metsätalous ja kaivostoiminta, lisäävät happamuuden aikaan saamaa kuormi-tusta, minkä vuoksi ympäristöhaittoja on pyrittävä ehkäisemään erilaisilla mene-telmillä.
see all

Subjects:
Copyright information: © Kati Hämäläinen, 2018. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.