University of Oulu

Glasiomariiniset kerrostumissysteemit

Saved in:
Author: Kukkonen, Tommi1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Technology, Oulu Mining School, Degree Programme in Geosciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.3 MB)
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201805312084
Language: Finnish
Published: Oulu : T. Kukkonen, 2018
Publish Date: 2018-06-01
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Glasiomariiniset kerrostumissysteemit tarkoittavat ympäristöjä, joissa jään reuna päättyy mereen, ja joissa muodostuu geneettisesti yhtenäisiä litofasieskokonaisuuksia. Ympäristössä tapahtuu glasiaalivaikutteisia prosesseja, joiden tuloksena syntyy kerrostumia. Kerrostumissysteemit voidaan jakaa jääproksimaaliasemaan, joka sijaitsee lähellä jäätikön reunaa, ja jäädistaaliasemaan, joka sijaitsee kauempana jäätiköstä. Kerrostumissysteemien vaikutus ulottuu laajalti mannerreunuksen ympäristöön ja jopa meren abyssaalisille tasangoille asti. Kerrostumasukkessioiden muodostumiseen ja sedimenttisaantoon vaikuttavat merkittävästi alueelliset ilmasto-olosuhteet.

Glasiaalivaikutteisissa altaissa tapahtuvien merenpinnanvaihteluiden ja jäätikön aseman muutosten vuoksi merelliset allasrakenteet kokevat muutoksia. Muutokset voivat olla eustaattisia eli jäätikön kokoon liittyviä muutoksia, tai glasioisostaattisia eli jään painaman maan kuoren palautumiseen liittyviä muutoksia. Muutokset vaikuttavat myös altaan energiatasoihin, jotka puolestaan vaikuttavat sedimentaatioprosessien tehokkuuteen. Jäätiköstä irtoavilla jäämassoilla on merkittävä ympäristöä ja merenpohjaa muovaava vaikutus etenkin korkeilla leveysasteilla.

Glasiomariinisten prosessien ja kerrostumien sekä glasiaalisten sedimenttisukkessioiden tulkitseminen auttaa ymmärtämään aiempaa jäätiköitymishistoriaa ja menneitä ilmasto- ja paleoympäristöolosuhteita. Kerrostumisprosessien tulkinta on hankalaa, mutta glasiaalisedimentologinen tieto voi auttaa ratkaisemaan tulevaisuuden ympäristöongelmia laajenevilla urbaaneilla alueilla.

see all

Subjects:
Copyright information: © Tommi Kukkonen, 2018. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.