University of Oulu

Lapsen suru ja surun ilmentyminen lastenkirjallisuuden kuvissa

Saved in:
Author: Melvaskoski, Anne-Leena1; Sieppi, Sallariina1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 3.9 MB)
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201805312088
Language: Finnish
Published: Oulu : A.-L. Melvaskoski; S. Sieppi, 2018
Publish Date: 2018-06-05
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Siira, Virva
Reviewer: Pinola, Timo
Siira, Virva
Description:

Tiivistelmä

Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, miten lapsille suunnatuissa kuvakirjoissa kuvataan surua sekä miten lapsen surun ja ikävän käsittelyä ilmennetään. Tutkimus toteutettiin laadullisena, yleiseen kuva-analyysiin ja semioottiseen kuva-analyysiin pohjautuvana tutkimuksena. Omalla tulkinnalla oli suuri vaikutus tutkimustuloksiin, mutta tulkinta kuvista perusteltiin valittujen metodologisten lähtökohtien kautta.

Kuoleman ja surun kohtaaminen voivat kuulua hyvinkin pienen lapsen elämään. Tutkimuksen tarkoituksena on antaa työkaluja ja valmiuksia kohdata sureva lapsi. Tutkimus antaa tietoa lapsen kehitysvaiheista ja kuoleman ymmärtämisen tasosta. Tarkoituksena on kerätä tietoa, kuinka lasta voidaan auttaa surutyössä kuvakirjojen avulla.

Tutkimusaineistona olivat kuolemasta ja surusta kertovat lastenkirjallisuuden kuvakirjat, joissa menetys kohdistuu perhepiiriin. Aineistoksi valikoitui kuudesta eri teoksesta kymmenen eri kuvaa, joita analysoitiin. Tulkinnan pohjaksi luotiin taulukko, johon listattiin seitsemän eri kategoriaa, joiden kautta kuvia analysoitiin. Kategoriat olivat tunteiden purkaus, fyysinen kontakti, kasvon ilmeet, kehonkieli, luonto, esineet ja yksinolo. Kuvat tulkittiin yksitellen ja taulukkoon laitettiin merkintä niiden kategorioiden kohdalle, jotka kuvasta oli selvästi havaittavissa.

Teoreettisina lähtökohtina olivat lapsen psykologinen kehitys Piaget’n, Freudin ja Eriksonin kehitysteorioiden näkökulmista. Lapsen psykologisen kehityksen lisäksi tutkimusta pohjustettiin leikin, satujen ja kuvakirjojen merkityksellä lapsen elämässä sekä millä tavoin kuvakirjat voivat olla surutyön tukena. Tutkimuksessa käsiteltiin myös traumaattisen kriisin teoriaa lapsen surun taustalla, lapsen kuolemakäsitystä ja surun symboliikkaa.

Tutkimustuloksissa näkyi, että monesti surua kuvataan juuri henkilöiden ilmeiden ja eleiden kautta. Kuvissa näkyi erilaisia tunteiden purkauksia. Kuvissa näkyi myös, miten kukin henkilö oman surunsa kokee — haluaako hän olla yksin vai kontaktissa muiden kanssa. Kehonkieli kertoi paljon, oliko henkilö sisäänpäin sulkeutunut vai turvautuiko toisen syliin. Kuvissa näkyi myös muistoesineitä, joista haettiin lohtua ikävään. Luonto ja sen muutokset puolestaan tukivat useassa kuvassa kuoleman läsnäoloa ja surun näyttäytymistä, esimerkiksi puiden kuihtumisella tai lumisella ja synkällä miljööllä.

see all

Subjects:
Copyright information: © Anne-Leena Melvaskoski; Sallariina Sieppi, 2018. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.