University of Oulu

Ka-partikkelin käyttö responsiivisissa vuoroissa Suomen itämurteissa

Saved in:
Author: Moilanen, Jali-Santeri1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Humanities, Finnish Language
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.5 MB)
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201805312091
Language: Finnish
Published: Oulu : J.-S. Moilanen, 2018
Publish Date: 2018-06-01
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Vatanen, Anna
Reviewer: Frick, Maria
Vatanen, Anna
Description:
Pro gradu -tutkielmassani tutkin ka-partikkelin käyttöä responsiivisissa vuoroissa Suomen itä­murteissa. Ka on murrepartikkeli, joka esiintyy vanhastaan suomen itä- ja pohjalaismurteiden alueella (Suomen murteiden sanakirja 2012 s.v. ka(1)). Tutkimusaineistonani olen käyttänyt Kuhmossa vuonna 2017 nauhoitettu­ja arkikeskusteluja sekä 2000-luvulla Pohjois-Karjalan ja Kainuun alueella tallen­nettuja asi­ointitilanteita. Tutkimukseni metodi on keskustelunanalyysi. Työni tarkoituksena on ollut selvittää, millaisia tehtäviä ka-partikkelilla on responsiivisissa vuoroissa ja kuinka ka voidaan luokitella suomen muiden partikkeleiden joukkoon. Tutkimuksessani olen todennut, että ka ennakoi responsiivisten vuorojen alussa alkavan vuo­ron epäsuoruutta. Sillä aloitetaan siis erilinjaisia, linjaan asettumattomia sekä myönnyt­televiä vuoroja. Ka-partikkelilla voidaan aloittaa myös samanlinjaisia vuoroja, mutta silloin saman­linjaisuus on jollain tavalla varauksellista. Tutkimukseni tulosten perusteella pidän ka-partik­kelia abstraktina huomionkohdistajana, jonka tehtävänä on ilmaista muille osallistujille, ettei alkavaa vuoroa voi tulkita ja ymmärtää täysin suorasukaisesti. Ka kohdistaa muiden osanotta­jien huomion myös erilaisiin keskustelussa esiintyviin muutoksiin: esimerkiksi näkökulman- ja puhujanvaihdoksiin. Pro gradussani olen todennut, että ka voidaan luokitella sekä dialogi- että lausumapartikkelei­hin. Dialogipartikkeleiden joukossa sen voi katsoa kuuluvan topiikkia sulkeviin partikkelei­hin. Sen lisäksi sitä voi luonnehtia monikäyttöiseksi lausumapartikkeleiksi. Ka esiintyy myös ka se- ja ka niin -kokonaisuuksissa, jotka ovat ominaisuuksiltaan verrattavissa dialogipartik­keleihin. Nämä kiteytymät ilmaisevat juuri kerrotun tiedon olevan jollain tavalla merkittävää, minkä lisäksi ne toimivat sekvenssin sulkijoina.
see all

Subjects:
Copyright information: © Jali-Santeri Moilanen, 2018. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.