University of Oulu

Thomas Szasz : psykiatrian kriitikko

Saved in:
Author: Haapakorva, Heikki1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Humanities, History of Science and Ideas
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.4 MB)
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201805312118
Language: Finnish
Published: Oulu : H. Haapakorva, 2018
Publish Date: 2018-06-04
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Pietikäinen, Petteri
Reviewer: Pietikäinen, Petteri
Kallinen, Maija
Description:
Tämän pro gradu -tutkielman aiheena on unkarilaissyntyinen psykiatri Thomas Szasz ja hänen antamansa kritiikki psykiatrialle. Szasz tuli tunnetuksi 1960-luvulla, kun hän kyseenalaisti mielisairauksien olemassaolon julkaisuillaan. Szasz myös julkisesti kritisoi psykiatrian pakottavaa luonnetta ja sen käyttämiä hoitokeinoja. Tällainen oppialan sisältä nouseva kapina omaa tieteenalaa vastaan on harvinaista. Vaikka psykiatrian historiaa on tutkittu valtavia määriä, on Szasz jäänyt tutkimuksissa vähäiselle huomiolle. Tässä pro gradu -tutkielmassa tarkastellaan Thomas Szaszin psykiatrialle antamaa kritiikkiä vuosien 1960–1990 välillä. Tarkoitukseni on ollut siis selvittää mitä Szasz psykiatriassa kritisoi ja miten hän kritiikkinsä perusteli. Myös Thomas Szaszin kritiikin taustalla oleva ajattelu on tarkastelun kohteena. Szaszin näkemykset syntyivät aikana, jolloin mielisairaiden yhteiskunnallinen asema oli heikko ja ongelmat mielisairaanhoidossa alkoivat saavuttaa yleisen tietoisuuden. Hänen psykiatrian kritiikki kytkeytyikin vahvasti oman aikansa yhteiskunnalliseen keskusteluun, johon ihmisoikeudet ja yksilönvapaus liittyivät vahvasti. Szasz ei uskonut mielisairauksien olemassaoloon, vaan piti niitä metaforisina sairauksina. Mielisairaudet eivät olleet Szaszille oikeita lääketieteellisiä sairauksia, vaan enemmänkin yhteiskunnan normeihin sopimatonta käytöstä. Psykiatria oli Szaszille pseudotiede ja yhteiskunnan sosiaalisen kontrollin keino, jonka avulla yhteiskunta hallinnoi normeista poikkeavia yksilöitä pseudotieteellisillä diagnooseilla ja hoitomenetelmillä. Szasz oli poliittiselta vakaumukseltaan libertaristi ja hän perusti kritiikkinsä psykiatriaa kohtaan libertaristisiin ihantenteisiinsa ja etenkin sen käsitykseen yksilönvapaudesta. Szasz näki kaiken yhteiskunnallisen toiminnan, joka vaaransi yksilön vapauden tai perustuslailliset oikeudet, moraalisesti vääränä tai laittomana. Szasz ei ollut valmis tinkimään yksilön vapaudesta mistään hinnasta, ei enemmistön edun nimissä, eikä edes silloin, kun yksilö ei ollut välttämättä kykenevä päättämään omasta parhaastaan. Szaszin näkemys yksilönvapaudesta oli hänen tärkein kulmakivensä psykiatrian kritiikissä.
see all

Subjects:
Copyright information: © Heikki Haapakorva, 2018. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.