University of Oulu

Kuluttajan pakonomainen ostokäyttäytyminen

Saved in:
Author: Lappi, Heta1
Organizations: 1University of Oulu, Oulu Business School, Bachelor's Programme in Economics and Business Administration
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.5 MB)
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201805312128
Language: Finnish
Published: Oulu : H. Lappi, 2018
Publish Date: 2018-06-01
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:
Pakonomainen ostokäyttäytyminen aiheena on yhteiskunnallisesti ajankohtainen. Tutkijat ovat kiinnostuneet aiheesta vasta viime vuosikymmeninä. Tutkimuksia pakonomaisesta ostokäyttäytymisestä tehdään koko ajan lisää, mutta ongelmaa on silti ymmärrettävä paremmin. Vaikka pakonomainen ostokäyttäytyminen vaikuttaa olevan paitsi yleinen, myös kasvava ongelma, erityisesti nuorempien keskuudessa, siihen suhtaudutaan usein välinpitämättömästi. Kirjallisuuden puute ja se, että pakonomaista ostokäyttäytymistä ei pidetä yksimielisesti mielenterveysongelmana saattavat olla syy välinpitämättömyydelle. (Müller, Mitchell & de Zwaan, 2015.) Digitalisaation kehittymisen myötä pakonomainen ostokäyttäytyminen on käynyt ja käy koko ajan yhä helpommaksi, etenkin kehittyneissä maissa. Ostaminen tehdään monin tavoin helpoksi niin verkossa kuin kivijalkakaupassakin. Verkossa ostaminen on helppoa ympäri vuorokauden ja kivijalkakauppojen aukioloajat pidentyvät. Myös luottokortit sekä lähimaksuominaisuus maksukorteissa tekevät ostamisen ja etenkin hetken mielijohteesta tapahtuvan ostamisen helpoksi. Ilmiö on yleistynyt ja tulee luultavasti yleistymään tulevaisuudessa vielä enemmän digitalisaation kehittyessä. Ulkopuolisen voi olla vaikea huomata toisen henkilön pakonomaista käyttäytymistä. Shoham ja Brencic (2003) pitävät pakonomaista ostokäyttäytymistä tärkeänä tutkimusalana kuluttajien käyttäytymistutkimuksessa. Negatiivisten kulutusilmiöiden tutkiminen voi tarjota uusia näkökulmia positiivisen kulutuskäyttäytymisen tutkimiseen. Lisäksi kulutustottumusten tutkiminen on hyödyllistä, koska se voi mahdollisesti edistää yhteiskunnan hyvinvointia, mikä on tärkeä kriteeri minkä tahansa tutkimuksen hyödyllisyydelle.
see all

Subjects:
Copyright information: © Heta Lappi, 2018. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.