University of Oulu

Kestävä markkinointi markkinointistrategiana

Saved in:
Author: Leinonen, Janika1
Organizations: 1University of Oulu, Oulu Business School, Bachelor's Programme in Economics and Business Administration
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.8 MB)
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201805312131
Language: Finnish
Published: Oulu : J. Leinonen, 2018
Publish Date: 2018-06-01
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:
Kandidaatintutkielmani käsittelee kestävää markkinointia markkinointistrategiana. Tutkielmani on kirjallisuuskatsaus, ja se keskittyy erittelemään aikaisempien tutkimusten löydöksiä, ja yhdistämään niissä saatuja päätelmiä uudeksi tutkimukseksi. Tutkimus on laadullinen. Päätutkimuskysymykseksi muodostui millä tavoin yritykset voivat hyödyntää kestävää markkinointia markkinointistrategiana. Tutkielmassa keskitytään vastaamaan tähän kysymykseen perinteisen markkinointimixin avulla, ja samalla löytämään syitä sille, miksi kestävää markkinointia kannattaa toteuttaa. Tutkielmassa tarkastellaan syitä yrityksen näkökulman kautta, mutta otetaan kantaa myös kestävään kehitykseen. Tutkielma käy läpi syitä, miksi tavanomainen markkinointi ei ole enää riittävää yrityksen markkinointipäätöksissä. Muuttuva maailmantilanne, asiakkaiden mieltymykset ja esimerkiksi ilmastonmuutos ovat kaikki syitä sille, miksi tavanomainen markkinointi ei ole enää riittävää. Tavanomaisessa markkinoinnissa huomioidaan pääsääntöisesti vain taloudelliset intressit. Tutkielma pyrkii kertomaan, miten kestävällä markkinoinnilla voidaan ottaa huomioon niin taloudellinen, sosiaalinen, kuin ympäristöllinenkin näkökulma. Nämä kolme näkökulmaa voivat muodostaa yhdessä menestyksellisen markkinointistrategian. Markkinointimixissä käytetyt näkökulmat ovat tuote, hinta, jakelu ja markkinointiviestintä. Nämä kuuluvat perinteiseen kilpailukeinojen malliin. Tutkielma tarkastelee miten mallin avulla voidaan muuntaa yrityksen markkinointistrategia kestäväksi markkinoinniksi. Tutkielma ottaa huomioon myös mahdolliset kestävän markkinoinnin kohtaamat haasteet, sekä tulevaisuudennäkymät. Lopussa päästään aiempien tutkimusten avulla johtopäätökseen, että kestävä markkinointi on yritykselle mahdollinen menestyksekäs markkinointistrategia. Päätelmää perustellaan viittaamalla useisiin aiempiin tutkimuksiin.
see all

Subjects:
Copyright information: © Janika Leinonen, 2018. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.